MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.8.08 / dotaz č. 1952
Dobrý den,na stránkách pasivního domu,jsem jako poradenské středisko našel vaši společnost (jsem z Klatovska a blíže jsem nikoho nenašel). Chtěl bych poradit se stabou rod.domu,aby splnoval parametry NED domu. Zvolil jsem si typ bungalov, základová deska bude lámaná(vlivem terenu),obvodové stěny z ytongu lambda 375,rozměry domu cca 10,2x16,7m. Momentálně ještě řeším projekt,tak bych nerad dělal chyby hned v začátku. Je možná s vámi projekt konzultovat nebo ne?
Nyní řeším izolaci základové desky (nevím) a obvodových zdí (přemýšlím spíše o vatě než polystyrenu,ale nevím tlouštku - "zlaté střední cesty". Dále musím také řešit okna (obytné místnosti mám zhruba na jih až jihovýchod), tam chci dát větší prosklení (francouzská okna) z dvojitých skel s vnitřní folií). Dále nevím nejlepší variantu otopné soustavy - vyplatí se mi už rekuperace ev. v kombinaci s dalšími zdroji (na pozemku bude plyn a mám přístup ke dřevu-vl.les) nebo lepší soláry (sklon střechy by měl být jen 15stupnu,tak nevím účinnost solárů). Mohu ev. zaslat nákresy domu, pokud byste potřebovali.
Předem Vám děkuji za odpověď.
S pozdravem
Ing. Toman
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Projekt je samozřejmě možno konzultovat v našem poradenském středisku. Poradenství je bezplatné, je nutno se předem telefonicky objednat. Veškeré kontakty a informace o naší činnosti naleznete na www.eccb.cz. Na konzultaci je dobré vzít s sebou rozpracovanou PD, nejlépe maximum dostupných podkladů k projektu. Osobní konzultace je lepší než kontakt na dálku a během vyhrazeného času lze řadu věcí prodiskutovat.
U nízkoenergetického domu nemá spotřeba energie na vytápění přesáhnout hodnotu 50 kWh/m2.rok. To je velmi „přísné kritérium“. Aby dům splňoval z hlediska tepelných izolací parametry nízkoenergetického domu (NED), měly by jeho obvodové konstrukce být o něco lepší, než doporučuje současná norma. Splnění parametrů NED lze doložit výpočtem, pro orientaci lze použít například naší službu – výpočet Energetického průkazu ECCB (viz. web).
Pokud jde o normové požadavky - současná platná norma ČSN 73 0540-2 stanovuje dvě hodnoty tepelné izolace - požadovanou a doporučenou. Jedná se o hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby u novostaveb RD byla naplněna alespoň hodnota doporučená, tedy 0,25 (W/m2.K). U nízkoenergetických domů se však doporučují hodnoty ještě nižší a pro Vaší orientaci přikládám tabulku, kde jsou uvedeny doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvodovou stěnu (W/m2.K).

EPD 0,15 – 0,10
NED 0,2
ČSN 73 0540 lehká těžká
doporučení 0,20 0,25
požadavek 0,30 0,38

V tabulce znamená NED nízkoenergetický dům a EPD pasivní dům, pro porovnání.
U materiálů typu Hebel nebo Ytong je schopnost izolovat úměrná odlehčení tvárnice. U starších tvárnic s objemovou hmotností 450 kg/m3 jsou hodnoty U při tloušťce tvárnice 36,5 cm kolem 0,32 až 0,35 (W/m2.K). Pokud jde o pórobeton, špičkou je nyní Ytong Lambda s objemovou hmotností 350 kg/m3, při tloušťce stěny 37,5 cm součinitel U = 0,26 W/m2.K, nižší je však vzduchová neprůzvučnost - jen 44 dB. Tento odlehčený materiál má také velmi nízkou akumulační schopnost, takže objekt pak rychle vychladne v době otopné přestávky. Lze to dohnat hmotným vnitřním zdivem. I přesto však tato zeď parametry NED nesplní. Bylo by nutno použít tento materiál v tl. 50 cm, kde výrobce uvádí hodnotu součinitele prostupu tepla U 0,19 (W/m2.K).
U jednovrstvých konstrukcí je ještě jednou z nevýhod větší podíl tepelných mostů na tepelné ztrátě. Tomu lze předejít striktním dodržením řešení detailů dle doporučení a technických podkladů výrobce. Především zateplení soklové části zdiva, řešení překladů s izolací, zateplení ŽB věnců apod. Typové detaily naleznete opět v technických katalozích, nebo je potřeba je ve fázi projektu již promyslet. Stavbu je třeba hlídat, spolehnout se na profesionálnost firem obecně nelze. V případě řešení obvodových stěn s tepelnou izolací se preferuje nosná část co nejekonomičtější, tedy hmotné nosné zdivo o tloušťce kolem 20 až 25 cm (dle statiky) a pak více tepelné izolace (20 cm a více). Výhodou je zde akumulační schopnost hmotného zdiva. „Střední cesty“ nejsou doporučovány.
Aby dům byl energeticky úsporný, nezávisí to jen na obvodových stěnách. Jde i o zateplení ostatních ochlazovaných vnějších konstrukcí – to je oken, podlahy a hlavně střechy, respektive podkroví, nebo stropu pod nevytápěnou půdou. Doporučuji proto zjistit konkrétní návrh skladby těchto konstrukcí od projektanta, tloušťky a materiál použitých izolací a jejich reálné izolační vlastnosti, tedy hodnoty součinitele U – doloží projektant. I pro tyto konstrukce totiž platí výše uvedená norma a porovnáním hodnot se přesvědčíte o kvalitě projektového řešení z hlediska zateplení. U vybraných obvodových konstrukcí je požadavek a doporučení normy podle poslední novely a pro porovnání doporučení pro NED takto :
- podkroví, střecha šikmá lehká konstrukce – požadavek 0,24 (W/m2.K) doporučení 0,16 (W/m2.K), NED pod 0,15
- podlaha na terénu - požadavek 0,45 (W/m2.K) doporučení 0,30 (W/m2.K), NED pod 0,25
- strop nad sklepem – požadavek 0,6 (W/m2.K) doporučení 0,4 (W/m2.K), NED pod 0,25
- okna nová – požadavek 1,7 (W/m2.K) doporučení 1,2 (W/m2.K), NED pod 1,0
- okna střešní – požadavek 1,5 (W/m2.K) doporučení 1,1 (W/m2.K), NED pod 1,0
Například u zateplení podkroví se doporučuje více než 32 cm tepelné izolace, podlahy na terénu min. 14 až 16 cm.
Orientace prosklených ploch k jihu je doporučována z důvodu co největších tepelných zisků. Opomenout však nelze zastínění v letním období, aby nedocházelo k přehřívání. V případě využití rekuperace se dům začne blížit pasivním standardům a je pak na zvážení, zda se nerozhodnout rovnou pro stavbu pasivního domu. To ale již znamená zcela jiný přístup k řešení a vyžaduje zapojení projektantů se zkušenostmi v tomto oboru. Solární zařízení, především pro ohřev TUV lze jistě pro NED doporučit, ač návratnost těchto investic je spíše dlouhodobá. Volba zdroje tepla je odvislá od tepelné ztráty a ta bude velmi malá. Bude tedy poněkud problematické využít běžné kotle na dřevo nebo plyn, které se vyrábějí spíše ve vyšších výkonech, tedy by zdroj byl předimenzovaný a neekonomicky provozovaný. Je tedy potřeba vyjít z konkrétního stavebního podkladu.

Ing. Jiří Veselý, poradce ECČB

Zkontrolováno: "*ba020609"