MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.2.10 / dotaz č. 19530
Mám v úmyslu instalovat sluneční kolektory na ohřev teplé vody pro rodinný domek. Existují na tuto realizaci dotace, v jaké případné výši a na koho se v této možnosti obrátit?
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji, že pro Váš záměr na instalaci slunečních kolektorů k ohřevu teplé vody pro rodinný domek lze využít program "Zelená úsporám", v návaznosti na Směrnici MŽP č.9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky. V uvedeném programu lze Váš záměr zařadit do části C.3 programu Instalace solárně-termických kolektorů. Podmínkou pro přidělení dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru a celkem 1 500 kWh pro instalaci na rodinném domě. Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení solárně-termických kolektorů, jejich příslušenství a na jejich zapojení do systému přípravy teplé vody. Dále se žadatel zaváže, že zařízení bude provozovat po dobu 15 let, příp. je může vyměnit pouze za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. V oblasti C.3 činí fixní částka na solárně-termické kolektory pouze pro přípravu teplé vody ve výši 55,0tis.Kč. Žádost o podporu lze podat před zahájením realizace opatření, v jejím průběhu nebo do 12ti měsíců po uvedení do trvalého provozu. Instalace zařízení, stejně jako systém a výrobky musí být registrovány v seznamu odborných dodavatelů i výrobků a technologií.
Jako doklad v rámci žádosti o dotaci musí být přiložen m.j. výpočet potřeby tepla pro přípravu teplé vody, výpočet solárních zisků solárně- termických kolektorů, krycí list, apod. Příslušné dokumenty Vám může zpracovat autorizovaný inženýr nebo technik ve smyslu zákona č. 360/1992Sb., nebo energetický auditor dle zákona č.406/2000Sb. Pokud budete mít zájem dále řešit Váš záměr, můžete se obrátit též na naše poradce, zde ovšem již v rámci obchodního vztahu mimo rámec poradenského střediska.

Zkontrolováno:
"Ba250210"
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík* - tisk