MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.10 / dotaz č. 19692
Dobrý den,
chci využít Vaších služeb a požádat Vás o pomoc při řešení následujcího problému.
V novostabě RD je instalovaná rekuperace s možností vytápění. Zdrojem tepla je akumulační nádrž ve které se ohřívá voda el. spirály. V nádrži se ohřívá voda pro ÚT i TUV. Jako sekundární zdroj tepla slouží krbová vložka. Tepelná ztráta RD je 6.63 kW. Vypočtená spotřeba el. energie projektantem je 14903.6 kWh za topnou sezónu.
Chtěl bych snížit náklady na vytápění, popř. přípravu TUV, ale nevím jaké z následujících řešení bude pro můj případ nejefektivněší.
1)kontaktní vnější zateplení
2)tep. čerpadlo
3)FV elektrárna
4)solární ohřev vody

Děkuji
Vážený pane Sejkoro,

ve Vašem dotazu chybí několik základních informací, jejichž neznalost neumožňuje konkrétnější vyjádření k Vámi předloženému problému. Tuto záležitost by bylo určitě efektivnější řešit dialogovým způsobem při osobní návštěvě, touto cestou Vám mohu poskytnout pouze několik obecných informací, které Vám mohou pomoci orientovat se v související problematice.

Zvláštní komentář je třeba věnovat FV elektrárně, neboť její instalace má sice pramálo společného s úsporami energie nebo snížením nákladů na energii, ale jedná se prakticky o velmi výhodnou rentiérskou investici, která Vám svými výnosy může pomoci platit vysokou spotřebu drahé nakupované energie. Současná návratnost této investice v horizontu cca 8 let vysoce převyšuje jiné srovnatelné možnosti zhodnocování volných finančních prostředků (bohužel na úkor všech spotřebitelů elektrické energie), proto z hlediska efektivnosti vynaložených nákladů je většinou výhodnější než ostatní Vámi uváděná opatření. Tato exkluzivita je však garantována pouze na období 20 let. Realizace není podmíněna ani nepodmiňuje jiná úsporná opatření.

Ve Vašem domě používáte kombinaci nejdražší (elektrické) a nejlevnější (dřevo) energie. Celkové náklady na Vámi spotřebovávanou energii tedy závisí na poměru obou energií a ve vztahu ke dřevu na jeho ocenění (jiná je cena hotového kupovaného krbového dřeva, jiná při vlastní přípravě, kdy záleží na zdroji a kdy třeba nezapočítáváte cenu své práce). Výsledná skutečná cena Vaší energie má pak zásadní vliv na ekonomickou efektivnost eventuálních úsporných opatření. Jedná se o nákladná opatření s velmi dlouhou dobou návratnosti, která si navíc mezi sebou konkurují v oblasti využitelného potenciálu úspor. Za normálních okolností by ekonomické hodnocení dopadlo velmi nepříznivě, avšak v současné době lze při splnění předepsaných podmínek využít dotace z programu Zelená úsporám.

Pokud se jedná o novostavbu (ale již bez nedodělků zkolaudovanou), jsou obvodové zdi postaveny z materiálu se součinitelem prostupu tepla 0,38 W/m2K nebo lepším. V případě, že je kvalita tepelné ochrany obvodových zdí blízko uvedenému limitu, existuje možnost, že přídavné vnější kontaktní zateplení by zajistilo splnění podmínky dosažení alespoň 20% úspor potřeby tepla na vytápění a s tím spojenou možnost dotace ve výši 650 Kč/m2 celkové vnitřní podlahové plochy. Tuto teoretickou možnost je však nutno ověřit konkrétním výpočtem, případně doplnit dalšími možnými opatřeními, pokud byly projektem novostavby zanedbány. V případě, že stávající součinitel prostupu tepla je menší než cca 0,3 W/m2K, je pravděpodobnost splnění uvedené podmínky pro získání dotace mizivá.

Tepelná čerpadla nahrazující elektrické vytápění jsou programem Zelená úsporám rovněž dotována 50000 nebo 75000 Kč podle druhu tepelného čerpadla. Ekonomická návratnost tepelného čerpadla závisí zejména na stupni jeho využití. Tudíž se bude zhoršovat využíváním krbového výměníku, eventuálně celkovým snižováním potřeby tepla jinými opatřeními. Z hlediska konkurence využívání potenciálu úspor je nevhodná zejména kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda s termálními slunečními kolektory. Možnost dotace není omezena žádnými nepřekonatelnými podmínkami, efektivnost instalace je nutno ověřit konkrétním výpočtem.

Solární ohřev vody je v programu Zelená úsporám dotován nejštědřejším způsobem ve výši 55000 Kč pro ohřev teplé vody nebo 80000 Kč pro ohřev teplé vody a přitápění. Protože již máte topný systém vybaven integrovaným zásobníkem tepla, bude pro Vás určitě výhodnější varianta s přitápěním. Třebaže se jedná o technicky těžko zdůvodnitelnou instalaci, dotace ve výši 80000 Kč jí přináší ekonomickou atraktivitu, která ve Vašem případě nebude tak zatížena zvýšenými náklady vyplývajícími ze složitějšího systému. Domnívám se, že ve Vašem projektu by mohla dotace prakticky pokrýt celou cenu instalace, úspory budou závislé na velikosti kolektorového pole a stupni využitelnosti zisků.

Jako další možnost snížení nákladů na elektrickou energii připomínám prověrku, případně optimalizaci tarifní sazby s ohledem nejen na odběr pro výrobu tepla, ale pro celkový provoz RD včetně možnosti uplatnění časově řízeného provozu významných spotřebičů.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský

Zkontrolováno:
"Ba230210"