MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.10 / dotaz č. 20350
Mám fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s výkonem 3,6 kWp na střeše rodinného domku. Předpoklad výroby je 3.245 kWh/rok. Předpoklad vlastní spotřeby z výroby je 1.860 kWh/rok. Nevyužitých 1.385 kWh/rok mám možnost odprodat za 1,19 Kč/1 kWh, tedy 1.648,- Kč/rok. Prohlédl jsem si řešení, kdy je monitorován vznik přebytků z výroby a v době, kdy jsou tvořeny, je spínán automaticky ohřev TUV v elektrobojleru s kaskádovým uspořádáním (2 spirály 400W a 800W, spínané podle výšky přebytků). To slouží jako předehřev vody před plynovým kotlem. Investiční náklady systému (monitoring, ovládání a bojler 75L) jsou okolo 35 tisíc Kč s DPH. Zvažuji, zda toto řešení využít, když v současnosti ohřívám TUV průtokově plynovým turbo kotlem a plánuji jeho výměnu za kondenzační plynový turbo kotel s nepřímo topným zásobníkem TUV 150L. Podle dostupných výpočtů na webech TZB.info a RWE je nutno k ohřátí 150L TUV z 10 na 40 st.C energie 5,234 kWh. U plynu to vyjde dle mé sazby (1,07 Kč/kWh, počítáno prostým dělením roční fakturace roční spotřebou) na 5,60, u elektřiny (5,50) na 28,80 Kč. Pokud uvažuji správně, pak při využití všech přebytků elektřiny z FVE 1.385 kWh/rok k ohřevu vody v kombinovaném bojleru ušetřím za plyn 1.482,- Kč. Současně ovšem přijdu o příjem za odprodej přebytků ve výši 1.648,- Kč. Je tedy nesmyslem investovat zmíněných 35 tis. Kč, protože by se vrátily jen v případě několikanásobného zdražení plynu. Je má úvaha správná ?
Vážený pane,
vaše úvaha je v zásadě správná, v současnosti je pro vás lepší prodat elektřinu za 1,19 Kč/kWh a koupit plyn, který vám ohřeje vodu za 1,07 Kč/kWh. Při použití kondenzačního kotle může cena tepla z plynu klesnout cca na 0,95 Kč/kWh. Ušetříte sice 0,06 Kč/kWh (resp. 0,25 Kč/kWh při použití kondenzačního kotle), ale aby se vám vrátila investice 35 tis. Kč, musel byste nahradit energii z plynu v objemu 583 000 kWh, což je spotřeba teplé vody v domácnosti za dobu asi 200 let (resp. asi 50 let při použití kondenzačního kotle).

Pokude se tedy výrazněnji nezmění ceny elektřiny a zemního plynu, doporučuji zůstat u stávajícího řešení. Nehledě k tomu, že ohřívat vodu elektřinou z fotovoltaiky je dosti barbarský přístup.

J. Beranovský, K. Srdečný

Zkontrolováno
*Go130510*
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk