MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

18.3.10 / dotaz č. 20406
Dobrý den, chtěli bychom poprosit o vaši radu. Jsme fiktivní firma 3E a jsme zapojeni do mezinárodního projektu SIEU. Zabýváme se firmou Bazalka v Hradci Králové. Snažíme přijít s řešením kde a jak ušetřit energii a peníze. Jsme studenti střední školy a prosíme Vás o pomoc. Řešíme úspory energie v osvětlení v prostorách jídelny, kuchyně, chodby a WC.

Jídelna pro stravování : osvětlení (průměrná doba osvětlení 6 hodin) Současné osvětlení : a) lineární zářivka (12ks) 1/58 W délka – 1500mm barva světla – teple bílá hodnota barvy světla – 1B třída energetické účinnosti – B b) předřadník – elektronicky stmívatelný c) čidlo – světelné.
Otázky:
1/ Dá se na současné osvětlení něco uspořit? (např. výměna typu předřadníku, zářivky)
2/ Jaký typ úspornějšího předřadníku doporučujete a kolik by ušetřil?
3/ Dá se ještě ušetřit na čidle? /úpornější typ/
4/ Jaké by byly úspory oproti stávajícímu?
5/ Doporučujete kompletní výměnu celých svítidel za efektivnější a úspornější i s ohledem na delší návratnost investic? Vaše doporučení?

Kuchyň : (průměrná době osvětlení 8 hodin) Součas. osvětlení : a) lineární zářivky (15ks) 2/36W délky – 1200mm b) nízkoztrátový magnetický předřadník Otázky:
1/ Jaký typ úspornějšího předřadníku doporučujete a kolik by ušetřil? /my navrhujeme elektronický, nevíme typ a kolik by ušetřil/.
2/ Doporučujeme světelné čidlo na regulaci osvětlení. - doporučte jaký typ pro stávající osvětlení a jeho úspory? A vaše doporučení?

Kancelář : Stávající osvětlení : a) lineární zářivky (1ks) 2/36 W délka 1200mm b) s nízkoztátovým magnetickým předřadníkem c) chybí čidlo
Otázky:
1/ Doporučujete doplnit světlo světelným a pohybovým čidlem? /není využita po celou pracovní dobu/. Poraďte typ a úspory.
2/ Doporučujeme vyměnit magnetický předřadníku za elektronický? Kolik by se ušetřilo? Vaše doporučení: Chodba : Stávající osvětlení : a) lineární (5ks) délka 600mm b) s nízkoztrátovým magnetickým předřadníkem c) chybí zde čidlo (pohybové, stmívací)
Otázky:
1) Doporučujeme vyměnit magnetický předřadníku za elektronický? Jestli souhlasíte doporučte typ a jaké budou úspory.
2) Doporučujeme namontovat pohybové čidlo – poraďte typ a úspory? Vaše doporučení.

Toalety : Stávající osvětlení : a) 4žárovky (40W) – energetická třída D b) 2 kompaktní (9W) c) chybí zde pohybové čidlo
Otázky:
1/ Doporučujeme nahradit žárovku D za úspornější, kolik se ušetří a jaký typ doporučujete?
2/Doporučujete namontovat pohybové čidlo, jaký typ a jaká by byla úspora?

Rozmístění osvětlení
Otázky:
1) Doporučujeme změnit rozmístění osvětlení. Poraďte jak mají být nejlépe rozmístěny, aby došlo k úspoře a o kolik? Vaše doporučení.

Dřevěná přístavba s ditermickými okny – prostor pro posezení :
Dotaz:
1/ Doporučujeme instalaci a) vnějších - b) vnitřních rolet nebo oboji na noc? Poraďte a odhadněte úspory. Vaše doporučení.

Děkujeme za Váš drahocenný čas, odborný názor a pomoc. S pozdravem
Dobrý den,

dovolil bych si postupně odpovědět na Vaše dotazy.

Jídelna:
1. Průměrné osvětlení 6 hodin denně (předpokládám jen o všedních dnech) bohužel neposkytuje velký potenciál úspor. Jsou nabízeny speciální zářivky s příkonem o cca 10% menším (označované jako ECO 51W.), nicméně jejich cena je relativně vysoká a pro dané využití by měly vysokou návratnost. Příkon současného svítidla s obvyklým induktivním předřadníkem je cca 70W, příkon se zmiňovanou zářivkou je cca 63W. Tyto Eco zařívky se nehodí pro elektronický předřadník.

2. Výměna samotného předřadníku je možná, ale není obvyklá. Většinou se investuje přímo do výměny celého svítidla (je pak možné pořídit svítidlo s vyšší optickou účinností a celkový počet svítidel snížit). Příkon svítidla 1x58W s elektronickým předřadníkem je o něco nižší, cca 54W. Většina elektronických předřadníků jsou na vysoké úrovni s podobnými parametry (Helvar, BAG, Tridonic...). Elektronický předřadník zvyšuje životnost zářivky cca dvojnásobně (až na cca 20 tisíc hodin) a snižuje příkon o cca 20% oproti induktivnímu předřadníku.

3. Čidla lze rozdělit na ty, která pouze spínají v přítomnosti osob, a na ty, která stmívají svítidlo nebo skupinu svítidel na požadovanou úroveň osvětlenosti. V obou případech je vhodné užití s elektronickým předřadníkem. V případě stmívání je potřeba speciálního stmívatelného předřadníku. Ty jsou dvojího druhu: neadresovatelné a adresovatelné (vyžadují řídící system, jsou dražší, ale umožňují variabilní nastavení a stmívání pro celou místnost). Ekonomicky se v případě jídelny zřejmě stmívání nevyplatí a čidlo pro detekci pohybu také ne.

4. Úspory v případě použití ECO 51W zářivek by byly cca 10%, ekonomická návratnost závisí na ceně elektrické energie, kterou platíte. V případě ceny 5 Kč/kWh může činit prostá návratnost něco přes dva roky.

5. Při zvážení kompletní výměny svítidel je vhodné zjistit stav současné osvětlovací soustavy. V případě jejího špatného stavu (případně přímo morální zastaralosti) je investice do nové osvětlovací soustavy vhodná i z těchto důvodů.

V případě výměny svítidel je vhodné se zaměřit na zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem. Elektronický předřadník zvyšuje životnost zářivky cca dvojnásobně a snižuje příkon o cca 20%. Výběr svítidla závisí vždy na návrhu pro konkrétní prostor a je počítán ve specialních výpočtových programech. V praxi se bude jednat pravděpodobně o zářivková svítidla s bílou mřížkou.

Mimo zmiňované zářivky s průměrem 26 mm (označované jako T8) se používají i užší zářivky s průměrem 16 mm (T5). Svítidla pro tyto zářivky mají obvykle vyšší optickou účinnost, jsou nicméně dražší. Zářivky T5 mají obvykle i vyšší životnost a vyšší účinnost (svítidel nakonec nemusí být tolik).

Konkrétní uspořádání a posouzení by záviselo na konkrétním prostoru a na zhodnocení současného stavu osvětlovací soustavy v jídelně.

Kuchyň
Pro kuchyň je v mnohém odpověď stejná jako pro jídelnu. Elektronický předřadník je vhodnější díky nižšímu příkonu (o cca 20%) a díky vyšší životnosti zářivek. Pro kuchyň je třeba volit svítidla se zvýšeným krytím, neboť se zde vyskytují páry, ap. Jedná se obvykle o tzv. "prachotěsná svítidla" s krytím IP65 nebo IP66.

Ani pro kuchyň by se zřejmě řídící systém nevyplatil. V letních měsísích se pravděpodoně vůbec nevaří nebo se většinou vůbec nesvítí, v zimních měsících se svítí jen po určenou pracovní dobu. Celkové roční využití tak tipuji na max 1500 hodin. Vhodnější je pravidelně zhasínat.

Kancelář
Pro kanceláře je důležité, jaké je jejich využití. V případě vyššího využití (cca od 7-19h) lze uvažovat o pohybovém čidle s vhodným svítidlem (svítidlo musí být připraveno pro tento druh spínání) nebo o řídícím systému, který bude stmívat svítidlo podle denní osvětlenosti. Pro jednotlivé kanceláře je vhodná kalkulace pro konkrétní svítidlo a pro konkrétní řídící systém. Jednotlivé firmy obvykle nabízejí i kalkulační nástroje, nicméně tyto firmy obvykle udávají teoretickou maximální úsporu, která bude v praxi nižší. Např. firma Zumtobel udává úsporu až 60% pro automatické stmívání. Toto číslo je třeba nicméně brát s rezervou, protože se týká vhodného uspořádání a velmi vysokého využití daného prostoru.

Složitější řídící systémy každopádně vyžadují vyšší investice a osobní disciplína v pravidelném zhasínání může znamenat velké úspory bez investic.

Toalety
V případě náhrad 40W žárovek máte na výběr buď halogenové řárovky 28W nebo Vámi zmiňované kompaktní zářivky. V případě instalace pohybového čidla budou pravděpodobně vhodnější halogenové žárovky nebo musíte vybrat kompaktní zářivky, kterým nevadí časté spínání (např. Osram Dulux Facility). Úspory lze opět těžko odhadnout a je třeba zjistit, jaké je současné využití. Pro toalety by zřejmě pohybová čidla byla vhodná.

Rozmístění osvětlení
Jak již je uvedeno výše, rozmístění osvětlení vychází z konkrétního návrhu osvětlovací soustavy a nelze bez konkrétní znalosti prostoru a svítidel učinit žádná doporučení. Každý typ svítidla má svoji vlastní vyzařovací charakteristiku. Ve speciálních výpočtových programech se pak modeluje optimální uspořádání svítidel tak, aby byly zaručeny požadované parametry osvětlení (dostatečná osvětlenost, eliminace oslnění, ap.) Můžete si zkusit vlastní návrh osvětlení s programem Dialux, který lze volně stáhnout na internetu.

Zkontrolováno
*Go130510*
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Osvětlení
tisk