MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.8.08 / dotaz č. 2081
Dobrý den,

Obracíme se na Vás jako na odborníky, kteří se zabývá výpočty pasivních či nízkoenergetických domů. Před necelým rokem jsme u Vás v kanceláři osobně řešili některé detaily našeho projektu. Nyní máme projekt již hotový, nicméně stále ještě nejsme plně přesvědčeni o výhodnosti zvoleného systému vytápění.

Prioritou číslo jedna bylo dům co nejvíce zaizolovat (podlaha 170, stěna 200, strop 300 mm). Z toho vyplývá, že v domě bude použit systém nuceného větrání.

Dům se bude nacházet na jižním až jihozápadním svahu. Příjezdová cesta je ze severní strany pozemku. Velikost užitné plochy domu je 250 m2 s tím, že zastavěná plocha je 160 m2. V projektu je zakreslena dvougaráž (34 m2, severovýchod) a bazénová místnost (28 m2, jihovýchod) s vnitřním bazénem o velikosti 4 x 2,5 m. Celkové tepelné ztráty domu (Qcmv)
jsou 8500 W + bazén (celoroční provoz) 2600 W. V domě je navržena rekuperace ze systému Atrea (Duplex RC) včetně IZT 925. Pro informaci plocha vytápěných místností je přibližně 170 m2. Střecha je stanová se sklonem 20° a orientací na jih. Přáli jsme si, aby systém vytápěly solární panely v počtu zhruba 5 až 6 kusů.

Po výpočtech dospěla projektantka firmy Atrea k názoru, že by solární panely v žádném případě nezvládly RD přes zimu vytápět, že by spíše sloužily v letních měsících pro vytápění TUV a vody v bazénu Vnesla myšlenku, že by bylo výhodnější (ekonomičnost, efektivnost) do systému vytápění zařadit tepelné čerpadlo vzduch/voda namísto solárních panelů v kombinaci s IZT.

Před týdnem jsme navštívili firmu Stiebel Eltron, předního výrobce tepelných čerpadel. Místní technik nám však tepelné čerpadlo v kombinaci s teplovzdušným vytápěním rozmlouval. Hovořil o téměř nekonečné době návratnosti, o velmi nízkém topném faktoru (zhruba 2), o velmi vysokých tepelných nárocích teplovzdušného vytápění (teplý vzduch, který vstupuje do místnosti musí mít min. 40°C jinak pocitově vnímáme chlad či zimu),finanční rozpočet atd.

V tuto chvíli začínáme spekulovat o správnosti našeho řešení. Nechceme se zbytečně ukvapovat, avšak správná volba je na místě. Nyní uvažujeme o alternativě, kterou je použití tepelného čerpadla vzduch/voda v kombinaci s rekuperací vzduchu. Obchodní označení tohoto výrobku je LWZ 403, fa. Stiebel Eltron. V jednotce je rovněž vestavěný 200 litrový bojler pro TUV.
Tato jednotka by zajistila potřebnou rekuperaci domu s tím, že by bylo použito teplovodního vytápění. V místnostech jako kuchyň, koupelna, záchod, zádveří bychom použili podlahové vytápění a v místnostech jako obývací pokoj, dětské pokoje, ložnice, kde preferujeme koberec, bychom použili buďto podlahové kolektory nebo radiátory.
V bazénové místnosti uvažujeme o použití odvlhčovače.

Co se týká cenové kalkulace:
Systém Atrea - solár, Duplex RC (72.000,-), IZT 925 (110.000,-), Solární panely (160.000,-), Duplex RDH (110.000,-) = 452.0000,- + rozvody
Systém Atrea – tepelné čerpadlo, Duplex RC (72.000,-), TČ vzduch/voda (250.000,-), Duplex RDH (110.000,-) = 432.000,- + rozvody
Systém Stiebel Eltron – tepelné čerpadlo, LWZ 403( 300.000,-) = 300.000,- + rozvody

Jedná se nám o použítí optimálního systému vytápění pro danný objekt. Předem mnohokrát děkujeme za Vaší odpověd.
Vážený pane, bokužel jednoduše a zodpovědně spočítat ekonomickou návratnost bohužel nejde a tak vždy půjde o více – méně přesný odhad. V současné době si nejsem ani jist významem rekuperace, protože některé výpočty ukazují, že dynamické chování tepla proti statickému výpočtu má v praxi možná značný vliv. Mimo to není zcela prokázána úměra úspory energie na vytápění a elektřiny nutné pro rekuperaci vzduchu.Zde je nutné vzít v úvahu i další aspekty, jako je např. potřeba chlazení v létě, potřeba filtrace vzduchu (alergici, astmatici), potřeba ionizovaného vzduchu a další. V každém případě, pokud budete mít vnitřní bazén doporučuji do této místnosti osadit minimálně lokální větrání s rekuperací řízené automaticky vlhkostním čidlem vzduchu v interiéru.

ve Vašem případě by šlo také použít tepelné čerpadlo země voda a zvolit klasické vytápění. Pokud byste se smířili s tím, že bazén nebude nějaký krátký časový úsek vytápěn, tak lze u TČ dospět k velmi vysokým účinnostem.

Ještě mám poznámku k bazénu – tepelná ztráta 8,5 kW mi přijde dost vysoká a bylo by vhodné zauvažovat na jejím zmenšení, minimálně v době, kdy nebude v provozu.

Zdraví
Roman Šubrt

Zkontrolováno: "*ba050609"