MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

15.4.10 / dotaz č. 20910
Zářivka svítila-při rožnutí ne-svití pouze konce patic. Koupily jsme druhou-ten samý problém. Děkuji.
Problémy s odlišnou svítivostí trubic lineárních zářivek mohou být způsobeny konstrukcí elektrodového systému trubice, množstvím luminofóru na stěnách trubice popř. jinou příčinou. Z uvedeného vyplývá, že závada může být způsobena technickým řešením trubice nebo nekvalitní výrobou od dodavatele. Je důležité, aby v okamžiku, kdy je na zářivku připojováno napětí, byly katody dostatečně nažhavené. Po připojení síťového napětí dojde k zapálení doutnavého výboje. Výboj nahřívá elektrody, z nichž jedna je vyrobena z bimetalu. Ten se ohřevem přiblíží k druhé elektrodě , až dojde k sepnutí obvodu. Doutnavý výboj zhasne a elektrodami zářivky prochází po několik sekund zkratový proud tlumivky, čímž se elektrody žhaví na teplotu , při které jsou schopny emitovat elektrony. Současně se však bimetal v zapalovači ochlazuje a vrací se do původní polohy. V okamžiku rozpojení obvodu vznikne působením tlumivky na elektrodách zářivky napěťový impuls, který zapálí výboj. Pokud se zářivka nezapálí, proces se opakuje. Výsledkem bývá několikeré bliknutí při startu, které zkracuje životnost zářivky.

Zkontrolováno:
*Ba100510*
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* -
Téma:  Osvětlení
tisk