MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.6.10 / dotaz č. 21748
Dobrý den vám přejeme.

Obracíme se na vás se žádostí o pomoc při výběru a následně realizaci ve věci vybudování nového zdroje tepla pro náš bytový dům v Adamově na ulici Sadová 16, 18, 20 v okrese Blansko (- jedná se o jedenáctipodlažní panelový dům z roku 1970 (se 105 byty) se třemi nezávislými vchody, který se nachází ve stráni nad údolím řeky Svitavy).
V současné době je náš dům zásobován teplem dodávkou z centrálního ZT Adamov.
Denní spotřeba teplé vody (TV) v tomto domě je cca 8m³.
Celková podlahová plocha bytů v domě je cca 6.000m².
Dům je po celkovém zateplení pláště domu polystyrenem a po výměně oken za plastová.

Našim záměrem je vybudovat takové technologické zařízení „zeleného zdroje energie“, které by následně umožnilo odpojení se od zmíněného centrálního ZT.
Požadujeme, aby byla přidělena na tento projekt dotace ze státního rozpočtu - proto podotýkáme, že neuvažujeme o lokální plynové kotelně, která je navíc podmíněna rozvodem středotlakého rozvodu plynu, jímž nedisponujeme.

Vycházíme momentálně z představy, že by byl tento zdroj energie realizován slunečními kolektory – tepelným čerpadlem – kombinací předešlých variant – příp. jiným zdrojem energie.
Je nutno podotknout, že kolem domu vede odpadní potrubí, z něhož by bylo potenciálně možné čerpat také teplo. Předpokládáme, že samotnými slunečními kolektory tento problém zřejmě nevyřešíme, a to především kvůli zimním měsícům.
Samozřejmě by byla nutná osobní konzultace a dále prohlídka objektu a jeho polohy vůči možným zdrojům výše zmíněné energie.

Naším cílem je tedy najít takového dodavatele technologie, který by byl schopen tento požadavek co nejúčinněji a nejefektivněji vyřešit v návaznosti na úplné odpojení od centrálního ZT (-který je dodavatelem nejen ohřevu TV, ale i dodavatelem tepla pro náš bytový dům). Pokud nejste schopni nám v tomto rozsahu pomoci, velmi by nám od vás pomohlo alespoň získání kontaktu na vyhledávanou společnost.


Výbor společenství vlastníků nechal doposud informativně zpracovat:
- Projekt solárního systému
- Technickou zprávu
- Statický posudek technické místnosti
- Geotechnický průzkum základové půdy se zaměřením na vybudování akumulační nádrže
- Statické posouzení únosnosti střechy pro montáž solárních panelů - je zpracováno, zprávu jsme dosud neobdrželi.


I když jsme si vědomi toho, že v současnosti ještě není realizováno mnoho projektů podobného typu, přesto hledáme možné způsoby řešení tohoto problému.

Závěrem bychom vám chtěli poděkovat za projevenou pomoc při definování co nejúčinnějšího výběru technologie, případně za jinou pomoc při realizaci tohoto projektu.

Dobrý den, děkujeme za dotaz.
1. Předpokládám, že jste družstvo nájemníků a počítáte s dotací "zelená úsporám"
2. Tak jak jste projekt definovali, zabezpečení soběstačnosti, směřujete k tepelnému čerpadlu. S tím je spojeno několik, řekněme, souvislostí. Především, jestli je v daném místě dostatečný připojovací elektrický výkon. Dále upozorňuji na vyžadovaný nízkoteplotní topný systém.
3. Další je zdroj tepla - využití odpadního tepla z blízkého "odpadního potrubí" je samozřejmě možné, ale je třeba tento "druhotný" zdroj jasně definovat nejen co do výkonu, ale i stálosti v čase (denní průběhy, týdenní a roční) a souvislostí na jeho realizaci (rozměry, způsob napojení, dopravu média, čištění teplosměnných ploch, cena). Samozřejmě je možný (nutný?) i další zdroj tepla - nejčastěji zemní kolektor, zde možná bude stavební povolení, nebo okolní vzduch.
4. Kombinace se solárními kolektory je možná, ale kombinace obou - solár+TČ - vzájemně zhoršuje návratnost projektu
5. Nemůžu vyloučit možnost vytápění biomasou, ale tady asi narazíte na skladovací prostory, dopravu paliva a lokální emise.

Všechny tyto souvislosti by ve variantách měl řešit energetický audit a energetického auditora si můžete najít na adrese https://www.mpo-enex.cz/experti/.

Doporučení na konkrétní firmu Vám, v souladu s naším posláním, dát nemůžeme. Nicméně, doporučujeme vypracování zmíněného energetického auditu, který pak bude přílohou k žádosti. Auditoři většinou nějakým způsobem spolupracují s realizačními firmami a projektanty a mají zkušenosti s jejich prací a Vy můžete s nimi tuto záležitost konzultovat.
Rozhodně doporučuji vyjasnit si zdroje tepla a odpovídající technologii, např. formou energetického auditu, a podle toho vybírat zpracovatele dokumentace a dodavatele technologie.

S pozdravem

Golasovský
Odpovídá:  Ing. Lubomír Golasovský* - tisk