MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

4.9.08 / dotaz č. 2216
Dobrý den,
jako rodina vlastníme starou zemědělskou usedlost ve Stříteží
u Hlinska v Čechách.Uvažuji o vybudování FV elektrárny na přilehlých
pozemcích.Jedná se o volné plochy(louky,pole).Jakou je třeba prosím
provést základní rozvahu o umístění a rentabilitě takovéto FV
elektrárny? V příloze zasílám mapu umístění.
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Oldřich Doležal
Chemiků 124
Pardubice
Dobrý den,

výstavba fotovoltaické elektrárny je podnikatelský záměr jako každý jiný, pouze má svá specifika. Abyste na svých pozemcích mohl vybudovat FV elektrárnu, budete potřebovat stavební povolení. Jednou z mnoha podmínek získání stavebního povolení je zanesení vašeho záměru do územního plánu (velmi důležité). Další důležitou věcí je snadná možnost vyvedení výkonu. V blízkosti vašich pozemků, nebo přímo na nich byste měl mít k dispozici dostatečně dimenzované elektrické vedení, k němuž bude možné elektrárnu připojit. Měl byste zajít na místní rozvodnou společnost a zjistit, jaké jsou ve vaší lokalitě možnosti připojení a zda Vás společnost připojí, případně si rovnou rezervovat potřebný příkon.
Na Váš podnikatelský záměr byste si měl nechat od nezávislé a zejména znalé společnosti zpracovat studii (případně energetický audit), která by doporučila vhodnou technologii, vypočítala investiční a provozní náklady, výrobu elektrické energie. Samozřejmostí by mělo být ekonomické vyhodnocení včetně výpočtu návratnosti vložených prostředků, vnitřního výnosového procenta (IRR), čisté současné hodnoty (NPV) případně vyhodnocení rizik (změna kurzu koruny, splácení úvěru apod.) ... a nejlépe provedení citlivostní analýzy na základní ukazatele. Výše uvedené Vám můžeme spočítat, tyto projekty děláme běžně. Bez podrobného rozboru podnikatelského záměru se o něm nedá říci vůbec nic.

S pozdravem Jan Truxa

Místně příslušná rozvodná sploečnost může rovněž omezit maximální výši připojitelného výkonu, případně stanovit další podmínky pro připojení.

Zkontrolováno: "*go120609"
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - tisk