MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

11.9.08 / dotaz č. 2305
Dobrý den pane Malkovsky,

prosím Vás o odhad, jaká by mohla být
úspora roční energie činžovního domu po celkové rekonstrukci a jaké dotace je možné využít pro rekonstrukci domu Husova 1126 v Horicich.

Dům je velice starý, teměř bez fasády, rozvody v olovu, vytapění bytu dřevem, uhlím nebo elektrikou.

Předem děkuji za Vaši odpověď
Vážená paní,
z fotodokumentace vašeho bytového domu odhaduji celkovou plochu oken cca 132 m2 a plochu obvodových zdí cca 750 m2. Případná nepřesnost tohoto odhadu však nebude mít zásadní vliv na výsledek následující rozvahy.
Tepelná ztráta objektu a tedy i potřeba tepla na vytápění a větrání je složena ze ztrát prostupem okny, obvodovými zdmi, stropem do půdy, podlahou do suterénu a větráním. Rozvahu o energetické návratnosti zateplení lze ve Vašem případě zjednodušit pouze na zateplení obvodových zdí.
Většina oken je již vyměněna a výměna zbytku nebo jejich ponechání ve stávajícím stavu, případně provedení repase bude pravděpodobně záležet na individuálním rozhodnutí každého vlastníka bytové jednotky. Pokud zbývající okna nebudou vyměněna, je to sice škoda, ale není to problém, který by striktně bránil sanaci a zateplení obvodových zdí celého domu. Rovněž tak není z hlediska SVB důležité a technicky nezbytné zateplení stropu do půdy nebo podlahy do suterénu, které není finančně náročné a většinou má velmi krátkou dobu návratnosti. Ve Vašem případě, kdy má každý byt vlastní lokální vytápění, může u těchto konstrukcí vzniknout problém, že se úspory projeví jen u přilehlých bytů. Zateplení si však může v krajním případě realizovat jednotlivě každý vlastník b.j. v prvním nebo třetím podlaží podle individuálního přístupu k energetickým úsporám a návratnosti investice v závislosti na způsobu vytápění.
V rámci celého domu (v krajním případě snad jen polovině příslušející jednomu vchodu – č.p.) je nutno řešit sanaci a zateplení obvodových zdí, které to nutně potřebují jednak z hlediska současného technického stavu, jednak z hlediska potenciálu úspor tepla na vytápění, které toto řešení nabízí.
Budova je zděná z plných cihel a v tomto případě bude roční úspora tepla zateplením cca 77 kWh/m2. Předpokládejme cenu zateplení 1500 Kč/m2, celkové náklady na celý dům mohou být cca 1,2 až 1,5 mil. Kč. Dále předpokládejme nepřerušované vytápění celého bytu elektřinou, kdy je cena tepla 2,08 Kč/kWh (578 Kč/GJ) v cenové úrovni roku 2008. Odpovídající roční úspora je 40 tis. Kč na podlaží, t.j. 120 tis. Kč na celý objekt. Návratnost zateplení je v tomto případě cca 10 let. Tato návratnost je velmi zajímavá i z hlediska financování úvěrem, jehož úroková sazba pravděpodobně nebude o mnoho vyšší než meziroční nárůst ceny elektřiny. Podstatné je, že energetické úspory v tomto případě dokáží financovat závažný problém zanedbané údržby. Zásadním nedostatkem této kalkulace je však skutečnost, že se týká pouze bytů celkově a trvale vytápěných elektřinou. Úspora poklesne v případě částečného vytápění a zejména vytápění uhlím nebo dřevem, kdy se úspora u jednotlivého bytu může snížit až na desetinu i méně, podle ceny používaného paliva. A právě tato situace nejspíše nastane u Vašich problémových společníků.

Z hlediska dotací, na něž je naše energetické poradenství zaměřeno, Vám nemohu podat příznivou informaci ani k přímé dotaci, ani k dotaci na úroky a není mi známa žádná aktuální možnost z jiných zdrojů.

Obávám se, že moje vyjádření Vám nepomůže řešit Vaši velmi obtížnou situaci, jejíž komplexní řešení zcela přesahuje odbornost a poslání našeho poradenství. Domnívám se, že komplexní řešení problému (a to nejen sanaci a zateplení obvodových zdí) budete muset hledat ve spolupráci s finančním poradcem např. transformací SVB na obchodní společnost a odkupem b.j. od neplatičů apod.).
Přes to, že v současné době nevím o žádném vhodném dotačním titulu, nevylučuji teoretickou možnost budoucího vyhlášení. Proto Vám doporučuji sledovat aktuální zprávy na www.sfrb.cz, www.sfzp.cz, www.opzp.cz, a průběžně konzultovat situaci s příslušným odborem Městského úřadu. Dále Vám doporučuji zvažovat technické řešení k likvidaci zdrojů na uhlí, které by pravděpodobně mohlo podmiňovat eventuální budoucí přijatelnost komplexního projektu.

S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský

Zkontrolováno: "*go180609"