MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

17.9.08 / dotaz č. 2335
Dobrý den,
obrátil se na mě investor s postavenou hrubou stavbou údajně "nízkoenergetického" domu včetně již objednaných oken, abych mu navrhnul interiér.

Dům je členitý, postavený z tvárnic Ytong, tepelné ztráty nikdo zodpovědně nepočítal. Velké prosklené plochy směrem k jihu i k severu. Obytný prostor a podkroví mají otevřený pohled do krovu (strop obýváku a ložnice s chodbou v patře). Krov má dvojité kleštiny - v obýváku a na chodbě je chce investor pohledově zachovat. Rovněž nelze měnit okna (izolační dvojsklo v plastovém rámu), špatná orientace - pásové a francouzské okno na sever. Podlahy mají mít skladbu s izolací 10cm polystyrenu a anhydridovou litou podlahou s laminátovou krytinou. Dům má mít větrací jednotku s rekuperací a dohřevem vzduchu. Jednotka měla být umístěna v nevytápěné garáži. Jako zdroj tepla má sloužit IZT 800 l, vyhřívaný solárními panely 12m2 a dotápěný elektřinou, eventuelně s napojením krbové vložky. Se zavedením plynu se neuvažuje, topit v krbu se bude jen vyjímečně. Vedle domu je navíc vykopaný příkop - pro zemní výměník tepla z KG odpadových trubek - zjevně riskantní řešení, navíc v podloží se zvýšeným radonovým rizikem.

Investor potřebuje pomoci s rozhodnutím, jak dům efektivně zaizolovat a vytápět. V případě prokázání neefektivnosti teplovzdušného vytápění počítá investor s podlahovým vytápěním.

Projektovou dokumentaci mohu zaslat e-mailem.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.
Problém je potřeba řešit podrobněji, prostudovat kompletní projektovou dokumentaci a patrně provést i nějaký kontrolní výpočet energetické náročnosti domu. Rád bych ale připomněl, že za projektovou dokumentaci odpovídá projektant, který ji zpracovával. Obsah projektové dokumentace je stanoven platnou prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu a pokud je stavebník přesvědčen, že dokumentace odpovídající rozsah nemá, měl by po projektantovi vyžadovat doplnění. Je to Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V části o ÚT jsou velmi podrobně rozepsány požadavky na obsah řešení z hlediska energetiky stavby. Kromě toho máme i vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu. Pokud se však jedná přímo o nízkoenergetický dům, měla by tomu být věnována daleko větší pozornost. Obvyklé je, že projektant s klientem o řešení podrobně diskutuje a je schopen prokázat, že projektový návrh očekávané parametry v provozu splní.
Pomoc z naší strany pro Vašeho klienta lze poskytnout jednak ve formě bezplatného poradenství v naší kanceláři. Projektovou dokumentaci je potřeba vzít s sebou. Mailem prosím ne, pro prohlížení je to nepřehledné, vyžadujeme vytisknutou verzi. Pokud jde o výpočet energetické náročnosti domu – lze jej získat v rámci služby Energetický průkaz ECČB, více na www.eccb.cz, odkaz služby.
Na základě tohoto výpočtu je pak možno doporučit konkrétní opatření při řešení zateplení a i doporučit vhodné způsoby řešení technických instalací.
Podrobnější informace o rozsahu a výsledku tohoto výpočtu (obrázky výstupních formulářů) včetně potřebných podkladů naleznete na webových stránkách, včetně ceníku – myslím že cena se nezměnila. Výsledek EP ECČB slouží především k orientaci majitele domu o tepelných ztrátách jednotlivých konstrukcí při plánování zateplení, novostavby nebo stavebních úprav domu.
Výpočet tepelné ztráty se provádí obálkovou metodou dle zapůjčené projektové dokumentace (možno poslat poštou včetně objednávky). Spotřeby tepla jsou spočteny dle běžně používaných výpočetních a fyzikálních vztahů. Součinitele prostupu tepla U se porovnávají s českou ČSN. Průkaz je vždy vypočtený na základě zapůjčených stavebních výkresů objektu (půdorysy, řezy, pohledy, situace) - měly by souhlasit dle skutečnosti a musí obsahovat podrobný popis jednotlivých konstrukcí - např. přesnou skladbu stěn, materiál, tloušťku izolací, u oken jejich hodnotu „U“. a pod. To vše jsou základní věci, které ovlivňují výsledek. Na základě těchto vstupů je proveden výpočet tepelného odporu všech ohraničujících konstrukcí. Výpočet se provádí pro objekt jako celek obálkovou metodou - to znamená, že se vychází z celkové plochy jednotlivých ohraničujících konstrukcí spočtených dle dokumentace - zvlášť se hodnotí plocha stěn, oken, stropů, podlah a pod. Výsledkem je pak celková tepelná ztráta objektu, členěná do ztráty prostupem pro tyto jednotlivé konstrukce a větráním. Dá se potom poznat, kde má dům slabiny, kde lze něco vylepšit, kam je nutno izolace ještě přidat. Tento výpočet se pak provede ještě jednou, pro alternativu se zateplením nebo na základě našeho doporučení, co by se mělo nebo mohlo vylepšit.
Znamená to, že pro stávající dům nebo návrh projektu spočteme současný stav a pak jednu variantu návrhu se zateplením, nebo vylepšením projektového návrhu. Výsledek pak dle Vašeho rozhodnutí s Vámi probereme na osobní hodinové poradě, která je zdarma a kde již mohou být doporučeny i vhodné typy materiálů.
Telefonicky je možno domluvit zaslání výkresů a smlouvy na výpočet energetického průkazu poštou. Po provedení výpočtu Vám výsledek s písemným komentářem opět pošleme poštou a vrátíme zapůjčenou dokumentaci.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č.Budějovice


Zkontrolováno: "*go180609"