MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.01 / dotaz č. 2479
Dobrý den, rekonstruuji dům (sklepy, restaurace v přízemí, 1 byt v patře a 1 byt v podkroví). Uvažuji buď o plynovém nebo elektrickém vytápění (?možná i tepelné čerpadlo?). Nevím, co se mi vyplatí, zdraží-li ještě plyn od příštího roku. A jak se liší pořizovací náklady na otopný systém?
Problém vytápění rodinného domu je dvakrát rozmanitý. Nejde totiž jen o dostatečnou dodávku tepla pro vytápění (a obvykle i pro přípravu teplé užitkové vody) pro objekty různých tvarů a různých tepelně-izolačních vlastností, ale i o uspokojování tepelných požadavků různých lidí, což násobí počet možností. Pro příklad uvedu, že uvažujeme-li naprosto stejný dům s tepelnou ztrátou cca 20 kW, může mít spotřebu u jednoho uživatele třeba 60 GJ ročně, u druhého 120 GJ ročně. Co jeden uživatel považuje za přednost, např. že si připraví sám palivové dřevo, může být pro druhého nepřekonatelná překážka. Roční výdaj za palivo může být pro někoho nepodstatná část rozpočtu, pro druhého částka, která omezuje chod domácnosti.
Proto nejde dát univerzální návod, neboť nejdou postihnout všechny potřeby a možnosti lidí.
Každý případ je proto nutné posuzovat individuálně a to nejsem s ohledem na vlastnosti objektu, ale i vzhledem k jeho poloze a konkrétnímu místu v krajině a regionu, ale i s přihlédnutím k vlastnostem a možnostem uživatelů.
V následujících tabulkách je popsáno třináct způsobů vytápění rodinného domu o roční spotřebě 80 GJ. Jde o porovnání provozních nákladů; porovnání cen tepla z jednotlivých zdrojů; porovnání investičních nákladů na pořízení zdroje; tabulky diskontovaných ročních nákladů v průběhu 15 let a průběh celkových kumulovaných nákladů. Na závěr je uveden graf průběhu celkových kumulovaných ročních nákladů.

Celá odpověď včetně všech tabulek a grafů je ke stažení v této příloze ve formátu Microsoft Word: <a href="download/VytapeniRD-srpen2001.doc">VytapeniRD-srpen2001.doc</a> (velikost 474kB)

Poznámka: Ceny uvedené v souboru ke stažení byly platné pro rok 2001. Aktuální ceny budou doplněny.

<b>Závěr:</b>
Každý způsob vytápění má své přednosti a nedostatky. V tomto materiálu jsem se věnoval stránce výroby tepla v rodinném domě. Výroba tepla však nejde oddělit od jeho spotřeby. Ta úzce souvisí s vlastnostmi budovy, ale to již je jiná kapitola.
Vyšší investiční náklady obvykle znamenají nižší provozní náklady a naopak.
Na závěr zopakuji, že každý případ je třeba vždy individuálně posoudit.

Ing. Josef Farták

Zkontrolováno: "*go220609"
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk