MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.10.01 / dotaz č. 2483
Stavím rodinný dům a mám zájem instalovat solární kolektory pro ohřev TUV. Dům bude využíván cca 4 osobami. Zajímalo by mě zda je možné získat dotaci na jejich pořízení a instalaci a v jaké max. výši. Dále prosím o sdělení kontaktního místa na které se mohu obrátit (jsem ze Středočeského kraje).
Děkuji.
Z dotazu není zcela zřejmé, zda si již tazatelka nechala zpracovat od některého z výrobců - dodavatelů slunečních kolektorů návrh či nabídku na dodávku příslušného zařízení. Podle směrování dotazu předpokládáme, že již určité informace jsou k dispozici, proto jen stručná rekapitulace:
- Solární ohřev TUV je možné využívat pouze jako doplňkový zdroj.
- Základní sestava kromě slunečních kolektorů obsahuje zásobník TUV - nejlépe trivalentní, tj. se třemi výměníky - který může kromě předehřevu solární energií využívat teplo ze zdroje vytápění objektu a elektřinu k dotápění na požadovanou teplotu, dále pak potrubí, armatury primárního (slunečního) okruhu, oběhové čerpado, expanzní nádobu a pojízdný ventil, regulátor slunečního ohřevu.
- Spotřeba TUV pro 4 osoby odpovídá objemu cca 300 l / den, z toho lze odvodit plochu kolektorů 6 - 7,5 m2 (4 - 5 kolektorů o ploše á 1,5 m2), plocha solárního výměníku v zásobníku TUV by měla mít plochu cca 1,8 m2, průměr Cu trubek 18 mm.
- Umístění kolektoru je nutné zajistit v jižním směru se sklonem optimálně 45°.

K možnosti získání dotace:
- podporu formou dotace lze získat na nákup a instalaci uvažovaného zařízení
- dotace dle programu na úsporu energie a využívání obnovitelných zdrojů energie - část "A" (nositelem je Česká energetická agentura - ČEA) není pro letošní rok v kategorii fyzických osob nepodnikajících dostupná.
- podmínky dotace dle téhož programu - část "B" (nositelem je Státní fond životního prostředí - SFŽP) umožňují pro stejnou kategorii žadatelů získání podpory až 50% celkových nákladů, + 50% nákladů na zpracování energetického auditu, který je hlavní podmínkou - přílohou k žádosti.
- podrobnosti k postupu zpracování žádosti a jejich příloh lze vyhledat na webových stránkách www.sfzp.cz (příloha II.7)

Ve Středočeském kraji působí od letošního roku dvě energetická
konzultační a informační střediska (EKIS) ČEA:
- REA Kladno, s. r. o. ,Ocelárenská 1777, 272 01 Kladno tel.+ fax: 0312 - 645 039, tel. 0312 - 626 245, 0603/ 179 970, e-mail: rea@mbox.vol.cz
- ATON CENTRUM s. r. o., Staré Město 8, 293 01 Mladá Boleslav
tel. 0602/ 316 479, 0603/ 417 114, e-mail: aton@czn.cz

Přesnější a podrobnější informace k Vašemu požadavku můžete získat podle sídla Vašeho bydliště v jednom z výše uvedených EKISů během bezplatných konzultačních hodin pro veřejnost vždy v Po a St od 13. 00 hod. do 17. 00 hod. Ve vybraném středisku pomohou rovněž se zajištěním energetického auditu.

Ing. Luboš Veverka
Odpovídá:  - tisk