MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.9.01 / dotaz č. 2484
Vážení,
dovoluji se touto cestou informovat na úspěšnost instalací větrných elektráren na území ČR a jejich celkový počet. Zajímalo by mě, zda jsou tito investoři zvýhodňováni MF ŽP, případně jak je to s prodejem přebývající el. energie vyrobené takto "soukromě" jiným subjektům.
Děkuji
Vážená slečno či paní,
děkujeme za Váš dotaz ohledně větrných elektráren a bohužel Vám musíme sdělit, že se snažíme radit lidem jak obnovitelné zdroje využít či jak šetřit energií. Nejsme proto schopni odpovědět na Váš tu část Vašeho dotazu týkající se počtu instalovaných větrných elektráren u nás. Zde je problém i v tom, že některé větrné elektrárny slouží pouze pro soukromou potřebu, některé sice byly postaveny, ale nejsou v provozu...
Nyní k druhé části Vaší otázky:
Výkup elektřiny z obnovitlených zdrojů je stanoven ve vyhlášce 252/2001 Sb. zákonů, částka 97. Zde bohužel nejsou přesně stanoveny výkupní ceny elektřiny. Ty mají být stanoveny pravděpodobně cenovým výměrem ministerstva financí, který by měl platit od ledna příštího roku. V současné době se výkupní ceny pohybují takto:
dodávka do sítě nízkého napětí:
celá produkce: 1,20 Kč/kWh
přebytek produkce: 0,68 Kč/kWh
dodávka do vysokého napětí:
celá produkce: 1,13 Kč/kWh
přebytek produkce: 0,64 Kč/kWh
Pokud máme aktuální informaci, tak se uvažuje o následujících výkupních cenách elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tyto ceny by měly být obsahem zmíněného cenového výměru, ale mohou pochopiteně doznat změn, či mohou platit až později.
elektřina z větrných elektráren: 3,00 Kč/kWh
elektřina z bioplynu a biomasy: 2,30 Kč/kWh
elektřina z fotovoltaiky:6,00Kč/kWh
elektřina z vodních elektráren: 1,50 Kč/kWh

Pokud se jedná o dodávky jiným subjektům, tak je to pochopitleně možné, je nutné mít však příslušná oprávnění k prodeji elektřiny.

Zdraví
Roman Šubrt
Odpovídá:  - tisk