MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.9.01 / dotaz č. 2486
Rád bych zvýšil tepelně - izolační vlastnosti zdvojených oken tak, že by v okně bylo osazeno jedno sklo jednoduché a druhé by bylo nahrazeno izolačním dvojsklem.
Viděl jsem propagační matreriály firmy, která praktikuje výměnu tím způsobem, že vysklí venkovní část okenního křídla a pomocí plastových lišt do něj upevní izolační dvojsklo.
Tento způsob se mi jeví z hlediska možnosti rosení oken méně vhodný. Předpokládám, že přestože by byl styk vnějšího a vnitřního dílu zdvojeného křídla utěsněn, mohlo by docházet ke srážení páry na vnitřním povrchu vně osazeného izolač. dvojskla.
Zajímá mě fundovaný názor na způsob osazení skla, zda je vhodnější osadit izolační dvojsklo do vnějšího, nebo vnitřního dílu okenního křídla.


Dále by mě zajímalo zvýšení tepelně-izolačních vlastností okna v souvislosti s tabulí jednoduchého skla.
Za správnější považuji výměnu vnitřního skla za dvojsklo. Těsnění zdvojených oken by mělo být především na vnitřním křídle. Při těsnění na vnějším křídle a netěsnosti mezi křídly proniká vnitřní vlhký vzduch do mezery mezi skly a na chladné vnitřní ploše vnějšího skla a dochází k rosení, stékání kondenzované vody a tím k poškozování rámů, parapetů a k dalším problémům.
Konstrukce zdvojených oken počítaly s určitým větráním mezery do vnějšího prostředí, které je v zimním období poměrně suché.

Zlepšení součinitele prostupu tepla lze dosáhnout výměnou jednoho skla
(zpravidla vnitřního) za sklo speciální, např. za sklo STOP-GLASS. Bližší informace o tomto sklu vám podá firma STOP-PROM Havlíčkův Brod, Horní 194, tel.0451/424888.

Ing.M.Ježek,CSc. 13.9.2001
Odpovídá:  - tisk