MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.10.01 / dotaz č. 2490
Provádím rekonstrukci rodinného domu, menší část přistavuji z energeticky úsporných materiálůc (betonové tvárnie oboustranně potažené polystyrénem tl 5 cm) a zývající větší část zatepluji polystyrénem tloušťky 5 cm.
Jedná se o finančně nákladné úpravy, mám možnost získat dotaci na provedenéí dodatečného zateplení domu ?
Obecně jsou v České republice dvě instituce, kde je možné žádat o státní podporu.
Jednak je to "Česká energetická agentura", která vyhlašuje svůj program jedenkrát ročně a vždy na počátku roku je uzávěrka žádostí.
Jednak SFŽP (státní fond pro životní prostředí při MŽP), kde je možné žádat celoročně. SFŽP je především zaměřen na podporu alternativních zdrojů energie, zbývá ČEA.
V případě ČEA je možné žádat pro rok 2002, bohužel v této době (1.10.2001) ještě není program na rok 2002 znám. Znění programu na následující rok se vyhlašuje vždy ke konci předcházejícího roku a program je zveřejněn na Webových stránkách ČEA nebo v hospodářských novinách. Současně je k dispozici i ve střediscích tzv. ekis. Vaše adresa je u nás na KSUE zaevidována a jakmile bude program vyhlášen dáme Vám zprávu.
Odpovídá:  - tisk