MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.10.01 / dotaz č. 2492
Dobrý den,
uvažuji o koupi nemovitosti, kde je potřeba instalovat novou otopnou soustavu.
Kdesi na webových stránkách jsem se dočetl o státní dotaci na instalaci ekologického topného systému (spalování peletek). Mohli byste mi k tomu poskytnout nějaké blizší informace?

předem děkuji za odpověď

Vážený pane, děkujeme za Váš dotaz.
Pro obyvatelstvo, fyzické osoby, nepodnikající jsou vyhlášeny dva specializované programy na které Státní fond životního prostředí poskytuje podporu, z nichž jeden Vašemu požadavku (využití biomasy pro vytápění) odpovídá:
<b>Číslo programu:</b> 1.A.
<b>Název programu:</b> Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro byty, rodinné domy, obytné budovy, objekty občanské vybavenosti a sociální péče, zařízení poskytující ubytovací služby
<b>Max. limit % podpory/dotace, ze základu pro výpočet podpory:</b> 50/50

Bližší informace jsou uvedeny v materiálu: Přílohy II - Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné pro rok 2001 (pro informaci Vám přikládáme <a href="download/PrilohyII.doc">znění Přílohy II</a> ke stažení ve formátu .doc, velikost 251kB)
Zdrojem dalších informací by pro Vás měl být: <a href="http://www.sfzp.cz/">www.sfzp.cz</a>

Odpovídá:  - tisk