MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.11.01 / dotaz č. 2494
Chci provést izolaci vnitřní zdi v dětském pokoji proti chladu.
Nelze provést kompletní vnější opláštění, neboť se jedná o obecní dům. Moje představa je následující:
izolace polystyrenovými deskami
obložení stěny palubkami

Musí být mezi stěnou a deskou vzduchová mezera?
Jaká síla desky vyhovuje?
Jak zabráním, aby stěna, která bude izolovaná neplesnivěla?
Při vnitřním zateplení vnější obvod.stěny ( z cihel plných v tl.cca 750 mm + s oboustrannou omítkou ) kontaktním zateplov. systémem s izolantem polystyrén, orsil v tl.50 až 70 mm dojde na rozhraní stěny a izolantu ke kondenzaci vodních par. Jedná se o množství, které je normou přípustné, vypařené množství je výrazně vyšší, a tak i celoroční bilance je příznivá. Snížit toto množství můžete vložením parozábrany, tím se celoroční množství zkondenzované páry sníží na cca 5g/m<sup>2</sup>/rok podle kvality a provedení parozábrany.
Je však nutné si uvědomit, že výpočty jsou provedeny pro standardní bytové prostředí, tzn. když snížíte teplotu v místnosti nebo zvýšíte vlhkost v místnosti, podmínky se změní a podíl kondenzace bude vyšší.
Vzhledem k tomu, že zateplujete zevnitř a jen jedno podlaží, dojde ke změně průběhu teplot ve vazbě na obvodovou konstrukci a s ní svázané vnitřní prvky (příčky, strop, podlaha), tzn. i ve věnci a stropní konstrukci nad vámi, v nadpraží a ostění otvoru v zateplované stěně i u podlahy (stropu pod vámi). Podle skutečného stavu konstrukce se po zateplení mohou objevit místa, kde dojde k poklesu teplot a ke kondenzaci i tam, kde dosud nebyla. V případě, že na stěnách již někde je plíseň, je nezbytné její chemické odstranění, ošetření stěn a provést vyhodnocení stavu, zda vnitřní zateplení je v tomto případě vhodné a v jakém rozsahu.
Skladba zateplení: na stávající stěně uchycena izolační deska, parotěsná fólie, roštová konstrukce (vhodné je kotvit ji do podlahy a stropu -bez porušení parozábrany), vnitřní deska (sádrokarton, dřev.obklad). Při umístění roštové konstrukce přímo na stěnu by se rám dostal do místa zvýšené vlhkosti a tím by došlo k jeho narušení.
Doporučuji provést zateplení odbornou firmou, která stávající stav na místě zhodnotí.

Věra Sytařová
Odpovídá:  - tisk