MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.11.01 / dotaz č. 2497
Mám na Vás prosbu.
Je výhodnější ohřev vody na sporáku na zemní plyn, nebo varnou konvicí na elektrický proud a to :
Při běžné bytové sazbě elektrického proudu?
Při sazbě pro "noční" spotřebiče ?

(mám vyvedenou indikaci momentálního stavu sazby,bydlím v panelovém domě s ohřevem TUV bojlerem v domácnosti s řízením pomocí signálu HDO)
.
Dobrý den,
vaše otázka má v sobě skryté dvě věci a to efektivitu ohřevu z pohledu fyziky a ceny za teplo vyrobené jednotlivými médii.
1) Ceny: cena ZP je dvousložková (platba za kWh spalného tepla a paušál). Výsledná cena tedy závisí na odebraném množství - čím více odeberete, tím bude vliv paušální platby nižší (a tím se sníží průměrná roční cena kWh). Při vytápění a vaření na ZP s celkovou spotřebou tepla 90 GJ/rok (asi 3 000 m3) vychází průměrná roční cena tepla v palivu asi 0,80 Kč/kWh. Při započtení účinnosti spalování 90% vyjde cena 0,97 Kč/kWh. Ovšem máte-li tarif pouze na vaření, vyjde cena pro spotřebu 5 GJ/rok (1380 kWh/rok - teplo na vaření) na 1,43 Kč/kWh.
U elektrické energie je to podobné. Počítám-li běžnou domácnost (spotřeba 3 500 kWh/rok - bez boileru) v jednotarifové sazbě D01 pro jistič 3 x 20 - 3 x 25A vyjde průměrná roční cena 4,06 Kč/kWh.
U dvoutarifu D24 s předchozími podmínkami a ohřevem boileru 5 000 kWh/rok v nízkém tarifu vyjde průměrná roční cena 1,22 Kč/kWh a vysoký tarif 4,05 Kč/kWh.

2) Efektivita ohřevu vody rychlovarnou konvicí je podstatně vyšší, než ohřev na plynovém sporáku. Podle připravované publikace („Úsporná domácnost - jak šetřit energii v domácnosti“ - praktický rádce, vyd. SEVEn ops, Praha, www.svn.cz) ohřeje rychlovarná konvice o výkonu 2400 W litr vody na 100°C za 3,5 min při spotřebě energie 0,14 kWh. Dále se zde uvádí, že hořák plynového sporáku spotřebuje za hodinu přibližně 200 - 300 litrů plynu. Budete-li počítat průměrnou roční cenu 11,80 Kč za 1 m3 (v tarifu pro vaření spotřeba 5 GJ/rok) můžete změřením doby ohřevu pro Váš případ zjistit skutečné náklady. Vytápíte-li zemním plynem, je potřeba počítat s průměrnou roční cenou kolem 8Kč za 1 m3. Výše popsané ceny respektují vliv spotřebovaného množství paliva, účinnost procesu (89%) a zahrnují měsíční platby. Jsou to průměrné roční ceny při uvedeném tarifu a definované spotřebě paliva.

Z výše uvedených čísel si již jistě snadno vyberete a dopočítáte varianty, které Vás zajímají. S pozdravem Ing. Jan Truxa

"zkontrolováno"
*Op270510*
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk