MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKI / odpověď

7.11.01 / dotaz č. 2498
Je možné dodatečně izolovat budovu v jejímž obvodovém zdivu jsou použity nepálené cihly. S ohledem na kondenzaci vlhkosti ve zdivu, kde by nepálené cihly mohly ztratit pevnost.

Děkuji
Konstrukce není upřesněna, není upřesněno ani o jakém zateplení se uvažuje. Budu vycházet z předpokladu, že se jedná o obvodové zdivo tl. 45 cm a zateplení se uvažuje kontaktní vnější. Současné zdivo má kondenzační zónu širokou cca 15 cm uprostřed konstrukce. Celoroční bilance kondenzace je vyhovující, teoreticky se mnohem více vody vypaří než zkondenzuje. Po vnějším zateplení se kondenzační zóna přesouvá do tepelné izolace a bilance kondenzace bude rovněž vyhovující. Zdivo bude tedy spíše vysychat. Vlhkost se časem ustálí na určité rovnovážné vlhkosti, která bude nižší než současná. Doporučuji poradit se statikem, zda tato změna může ovlivnit únosnost obvodového zdiva.
Ing.Miroslav Ježek,CSc.

Odpovídá:  - tisk