MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

DISTANČNÍ KONZULTACE V PORADNÁCH EKIS

Od r. 2021 budete moci
V PORADNÁCH EKIS KONZULTOVAT DISTANČNĚ, nejen osobně a on-line. DISTANČNÍ KONZULTACE přinesou výhody audio+video kontaktu, ale bez zdravotního rizika.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.11.01 / dotaz č. 2499
Jak by se daly zvýšit tepelně-izolační vlastnosti škvárobetonové podlahy, která je v obytné místnosti nad sklepem ? Existují nějaké speciální krytiny?
Děkuji
Vážený pane,
pro odstranění pocitu chladu z nedostatečně tepelně izolované podlahy existují podlahové krytiny s tepelně izolační podložkou, lze použít i např. korek. Jejich užití nevýrazně zmenší teplené ztráty. Lze použít např. podlahové dílce pro montáž suchých podlah s tepelně izolační podložkou.
Zateplení podlahy z obytné místnosti nedoporučuji, neboť ve styku zateplené podlahy a stěn zůstane a zvýrazní se tepelný most na kterém může kondenzovat vodní pára a docházet k rozvoji plísní.
Doporučuji zateplení stropní konstrukce ze strany podhledu, tj. ze sklepa, kontaktním tepelně izolačním systémem z minerální plsti (pravděpodobně se jedná o starší dům, který nemusí mít zcela dokonalé hydroizolace, minerální plst umožní odpařování vodních par z konstrukce).
Desky se lepí k dostatečně únosnému podkladu, kladou se na vazbu, na sraz bez vyplňování spár. Ve styku 3 stran se připevní talířovými hmoždinkami. Ve sklepě jsou desky chráněné a proto není nezbytně nutno provádět vnější stěrky a povrchovou úpravu, pokud nejsou zvýšené nároky na estetickou funkci podhledu. Detailnější informace o montáži zateplení získáte u výrobců či prodejců kontaktních zateplovacích systémů např. na www.knauf.cz, www.bayosan.cz, www.baumit.cz, www.calofrig.cz, ale spíše u jejich technických poradců.
Odpovídá:  - tisk