MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.11.01 / dotaz č. 2504
Chtěla bych se zeptat, zda dotační program podpory zpracování energetických koncepcí měst a obcí byl již vyhlášen pro rok 2002 a zda je znám termín uzávěrky?
Podpora zpracování energetických koncepcí měst a obcí byla ve Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 vyhlášena v podprogramu VII. Poskytnutí podpory bylo podmíněno minimálním počtem 2000 obyvatel subjektu žádajícího o podporu.
Státní program na rok 2002 byl podle našich informací schválen vládou ČR dne 7. 11. t.r. s účinností programu od 1. 1. 2002. Koncem listopadu nebo začátkem prosince bude tento program publikován v Obchodním věstníku. Poté (cca v polovině prosince t. r.) bude umístěn na internetových stránkách ČEA (adresa: www.ceacr.cz).
Podpora zpracování energetických koncepcí je obsažena pro příští rok v podprogramu I. a podání žádostí bude ohraničeno termínem do 18. 1. 2001.

Ing. Luboš Veverka