MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.11.01 / dotaz č. 2506
V současné době dokončuji novostavbu rodinného domu. Dům je postaven z cihel POROTHERM 44P+D na klasické vápenocementové maltě, je přízemní s obytným podkrovým, půdorysné rozměry jsou cca 10x12m. Nachází se uprostřed obce v mírném pásmu (u Hradce Králové). Tématem nejvíce diskutovaným se u mne stalo zateplení. Prováděl jsem názorový průzkum u mnoha projektantů a zasílal jsem dotazy i fungovaným odborníkům na vysokých školách a ve výzkumných ústavech. Názory mohu shrnout do dvou skupin. Zajímavá je, že do protikladných. První skupina doporučuje vnější zateplení 8-10cm vrstvou kontaktního polystyrenu s vysvětlením, že vodní pára z vnitřního prostředí stejně neprochází obvodovými zdmi ven, ale hromadí se během chladnějších měsíců ve zdivu a během letních se zase vypařuje (vysychá). Proto, při použití takto silné cihlové obvodové konstrukce, nehrozí problémy s plísněmi a "nedýcháním" stavby.
Naproti tomu druhá skupina tvrdí, že zdivo dýchat musí a polystyren ji neprodyšně uzavře. Dále tvrdí, že teplo stejně unikne jinudy, protože větrat se musí a při uzavření domu polystyrenem se musí větrat častěji. Dalším, jistě ne nepodstatným argumentem, je ekonomická náročnost zateplení. Návratnost vynaložené investice je delší než 10 let. Rovněž tvrdí, že při tomto umístění stavby, kdy nehrozí dlouhodobé působení nízkých teplot, se doba návratnosti ještě prodlouží. Zajímavý je i názor, že v zimních měsících zateplený dům sice udrží více vnitřního tepla, ale naopak v jarních měsících "nepustí nic" dovnitř. Zajímal by mne Váš názor a konkrétní doporučení. A to i vzhledem k tomu, že z vlastních zkušeností vím, že tato problematika zajímá mnoho lidí. Zkoušel jsem rozvinout diskusi na některých Chatech a překvapilo mne, kolik lidí mne atakoval s přáním podělit se o informace.
Jako doplněk mne napadla jedna varianta, kdy bych zateplil pouze severní stranu.
Vážený tazateli,
moje zkušenost je obdobná - téměř na všechno najdete lidi s opačnými názory. Pokud stavíte domek podle typového projektu, doporučuji se řídit pokyny autora projektu. Pokud ne, asi bych zvolil izolaci severní a návětrné stěny. Já sám řeším podobnou situaci avšak u staršího RD. Rozhodl jsem se však (na základě argumentů odpůrců zateplování) provést místo zateplení instalaci solárních kolektorů s akumulátorem tepla a to nejen pro teplou vodu, ale i pro přitápění. Investice bude činit cca 200-250 tis.Kč, polovinou by měl přispět SFŽP. Pak je návratnost rovněž asi 10 let.Protože se systém bude teprve instalovat, nemohu vám ještě sdělit vlastní dosažené výsledky, pouze výsledky mých propočtů. Neuvádíte, jakým palivem budete RD vytápět. Se solárním systémem byste však měl prakticky od května do října vystačit. Topit pak budete jen při velmi chladném počasí (případně při déletrvající zatažené obloze), což zlepší i celoroční účinnost použitého kotle. Při dobře navrženém systému ušetříte solárním systémem veškerou energii pro ohřev teplé užitkové vody a asi 30% energie pro vytápění.
Odpovídá:  - tisk