MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.01 / dotaz č. 2510
Rád bych věděl jak mám chápat čl.8 §6, zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.
Musí investor, který staví výrobní halu, jejíž součástí je kotelna o výkonu např. 2 MW a celý instalovaný výkon této kotelny slouží pro potřeby této haly, dodržet ustanovení Vyhlášek 150, 151/2001 Sb.
Co vlastně znamená dodávka uskutečňovaná výhradně pro vlastní osobní potřebu.
Děkuji za odpověď
Vážený pane,

vyhlášky 150/2001Sb a 151/2001Sb jsou závazné pro zařízení uvedená do provozu v § 2 obou vyhlášek a těmi jsou v podstatě veškerá nová a rekonstruovaná zařízení. Tyto vyhlášky v podstatě nahrazují nezávazné normy ČSN a stanovují minimální paramerty učinnosti při výrobě elektrické energie a výrobě a rozvodu tepelné energie.
Vyhláška 151/2001Sb nabyla účinnosti dnem vyhlášení, doporučiji splnění jejich požadavků zkontolovat v dané fázi realizace akce nejpozději však při převzetí díla.
Dodávka tepla pro vlastní osobní potřebu je právě Vámi uvaděný případ vyrobní haly s kotelnou, která slouží pouze pro její vytápění, tento objekt není předmětem pronájmu a teplo z této kotelny není disribuováno do dalších objektů ve vlastnictví nebo pronájmu jiné ( jedné či vice ) fyzické či právnícké osoby. Podle Vašich údajů se na Váš připad vztahuje vyjímka z odst. 8 § 6 zákona 406/2000Sb uvedená pod písmenem a).
Jestliže bude budete potřebovat další doplnění nebo rozšíní odpovědi na Váš dotaz můžete se na mne obrátit i telefonicky na číslo 0777650560.
S pozdravem
Milan Mach
Odpovídá:  -
Téma:  Vytápění
tisk