MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.1.02 / dotaz č. 2514
Vážení,
hledám informace a kontakty ohledně vertikální větrných turbín (se svislou osou rotace).

Děkuji
Vážený pane,

existuje řada typů větrných turbin se svislou osou rotace, které pracují jak na náporovém principu tak na principu vztlaku. Každý z typů má svoje vývojové fáze, svoje výhody i nevýhody a je vhodný pro jiné použití.
Vzhledem k tomu, že Váš dotaz je velmi všeobecný, mohu Vás pouze odkázat na dostupnou literaturu:
V. Rychetník, J. Janoušek, J. Pavelka: Větrné motory a elektrárny (ČVUT,Praha 1997) str. 97 až 108
Břetislav Koč: Šance pro vítr (EkoCentrum, Brno 1996) str. 72 až 74
Časopis Větrná energie (vychází od r. 1995), objednávky + distribuce: Ing. Josef Zeman, kpt. Nálepky 2340, 39003 TÁBOR, tel.0361/34332
Kontakt: Česká společnost pro větrnou energii, Boční II 1401/1a, 14131 PRAHA 4, předseda RNDr. Josef ŠTEKL, CSc.

Srdečně zdraví
Jan Juřica
Odpovídá:  - tisk