MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.12.01 / dotaz č. 2515
Potřebuji instalovat na výstupu závěsného plynového kotle Dakon (průměr kouřovodu 130 mm, výkon max.22kW snížen na plynule regulovatelný 9 - 18 kW). Maximální svislá výška kouřovodu ke kolenu je 160 mm ). Klapku poháněnou servopohonem jsem na internetu včetně ceny nalezl. Bohužel není uveden výrobce. Termickou klapku jsem nenalezl. Neznám její výkres a detailní použití. Tedy nevím jakou klapku použít, jejich přednosti ani kde je koupit.
Vážený pane,

mezi výrobci kotlů a majiteli resp. provozovateli topenářských firem, se kterými jsme Váš problém konzultovali - jedná se specifický cechový až řemeslnický problém - převládá názor, že instalace komínové klapky na výstup z plynového kotle je spíše nestandardní a ne příliš využívané řešení. Pro termicky ovládanou klapku to platí ve zvýšené míře. Záležitost má souvislost s požadavkem na dostatečné odvětrání spalovací komory před zapálením plynového hořáku, se zachováním správné funkce (funkcí) přerušovače tahu i s požadovaným odvětráváním kotle (i v době mimo provoz) a prostor, ve kterých je kotel umístěn. Samotný výrobce kotlů Dakon tyto klapky ani nevyrábí a ani je do svých kotlů nemontuje. Hlavním účelem klapky je samozřejmě omezit únik tepla kouřovodem do atmosféry při odstaveném kotli - klapka zavírá při vypnutí hlavního hořáku, její konstrukce však zajišťuje i v zavřené poloze minimální stupeň odvětrání. Použití komínové klapky má z tohoto důvodu smysl spíše pro kotle, které jsou připojeny na komín přímo (bez přerušovače tahu), které jsou tahem intenzivně vychlazovány (tedy kotlů na pevná paliva, ...), dále pro větší kotelní jednotky s většími světlostmi kouřovodů, příp. pro kotle instalované přímo v bytě (v obytné místnosti). Cechoví odborníci se domnívají, že z hlediska spolehlivosti je pro plynový kotel výhodnější použít klapku se servopohonem. Klapky termické jsou zpravidla bimetalové konstrukce (princip je založen na rozdílných změnách roztažnosti materiálů v závislosti na teplotě) a otvírají až po dosažení určité teploty kouřových plynů. To by mohlo být příčinou potíží s odtahem spalin v počáteční fázi při najíždění kotle. Instalaci komínové klapky Vám zajistí minimálně některá z topenářských firem, která se zabývá instalacemi plynových zařízení. Bohužel neznáme Vaši adresu, konkrétně např. v Pardubicích má komínovou klapku se servopohonem (na průměr kouřovodu 130 mm) na skladě firma Instal s. r. o., tel. 040/6304818 nebo 6330314.

Srdečně zdraví
Ing. Jan Juřica
Ing. Vladislav Schmidt
E&EC
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk