MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.1.02 / dotaz č. 2529
Bydleli jsme v panelovém bytě, kde jsem měli poměrně veliké problémy s plísní - byt byl u štítové nezateplené zdi v posledním patře. Plíseň se vyskytla jak na štítové zdi tak i ve spižírně, ale také v rohu okna. Bydliště jsme změnili a poučeni jsme ve druhém patře (štítová zeď je již zateplena), nicméně s ohledem na naši předchozí zkušenost s plísněmi řešíme i nyní otázku otvorů ve spižírně (jedná se o vestavěnou skříň) a izolaci oken, zejména proti venkovnímu zatékaní dešťové vody. Co se týče izolace oken, bylo mi doporučeno vystříkat otvory pod lištami montažní pěnou, jen nevím jestli kolem celého obvodu oken nebo jen ve spodní části a zda to mohu provádět nyní v zimním období. O větracích otvorech ve spižírně jsem se však nedozvěděl nic. Mám je ponechat? Jak zajistit, aby do místnosti neproudil studený vzduch? Jak pak nejlépe zabráním vzniku plísně? V případě, že se rozhodnu otvory zrušit, nezmění se příliš tepelné a vlhkostní poměry v bytě (i v souvislosti z okny)? Jakou techniku při zaplnění otvorů použít (montážní pěna + vrchní omítka)?
Byt má trvalé centrální odsávání pravděpodobně v každém bytě běží trvale ventilátor v digestoři - je to dostatečné?
Moc děkuji za odpověď.
A. Problém spižních skříní
Do spižních skříní v zimním období proniká netěsnostmi dveří a konstrukcí zakrytí teplý vlhký vzduch z kuchyně. Prostor spižní skříně je však od prostoru kuchyně oddělen a je zde chladněji než v kuchyni, i povrchy stěn, zejména vnějších, jsou chladnější. Proto na nich dochází ke kondenzaci a ke vzniku plísní.
Doporučená řešení:
a) Pokud slouží jen jako skladovací prostor bez požadavku na chladnější prostředí, lze větrací otvory vyřadit z funkce a otvor zevnitř vyplnit tepelnou izolací a zakrýt těsněnou deskou. Spižní skříň se tak změní na vnitřní skříň, kde se prouděním vnitřního vzduchu netěsnostmi dveří a konstrukčními mezerami v dřevěné konstrukci udržuje teplota , která zajišťuje teplotu povrchů nad teplotou rosného bodu.
b) Pokud má spižní skříň sloužit jako chladnější prostor, je potřeba mít velice dobře doléhající a utěsněné dveře. Rovněž musí být utěsněny všechny stávající otvory, které umožňují vstup teplého a vlhkého vnitřního vzduchu z kuchyně. do chladnějšího prostoru skříně. Netěsnost dveří a konstrukce lze srovnat s netěsněnými dveřmi ledničky s obdobnými následnými problémy.
c) Osvědčeným řešením je obložení podlahy a vnitřních stěn spižní skříně omyvatelnými keramickými obklady. Desky skříně nahradit deskami se smaltovým povrchem. Nezmění se sice povrchové teploty, ale vytvoří se povrchy, který plísním nevyhovují a jsou snadno omyvatelné.
Protože potraviny jsou nositelem řady mikroorganismů a plísní, je nutné ukládat potraviny v neprůvzdušných obalech.
B. Problém těsnění oken
Pokud jste zjistil, že chybí tepelná izolace mezi rámem okna a zdí (nebo panelem) je vypěnění technickou pěnou vhodným řešením. Mělo by se provést souvisle kolem okenního rámu.
C) Problém písní v bytech nejčastěji souvisí s chybným režimem vytápění a větrání. Je potřeba si kontrolovat realitivní vlhkost vzduchu, která by v zimním období měla být cca 30 až 40%. Při vyšších vlhkostech je nebezpečí plísní. Výskyt plísní často souvisí s větší zastavěností nábytkem, větší přítomností bytových textilií, s nadměrným množstvím květin v bytě atd. Často souvisí i s celkovým smyslem pro čistotu prostředí. Starší objekty neumožňují přílišné šetření tepla, které často vede k menšímu větrání a větší vlhkosti vzduchu. Příčinou plísní bývají i nevhodná topidla, např. přímotopy nebo akumulační kamna ve starých domech, kde se dříve topilo lokálně kamny na tuhápaliva a problémy s plísněmi nebyly.
D) Dostatečnost funkce digestoře souvisí s celkovým režimem větrání. Jediný spolehlivý ukazatel je vlhkoměr. Pokud digestoř nezajistí při intenzivnějším vaření odvod vodních par, je nutné větrání bytu podpořit racionálním větráním = krátkodobé a intenzivní větrání několikrát během dne.
Odpovídá:  - tisk