MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.02 / dotaz č. 2535
Dobrý den,
mám dotaz ohledně možnosti lepšího využití naší stávající kotelny, která dodává celoročně teplo pro 4 sušárny řeziva a v zimě též vytápí budovu podniku. Vzhledem k novým výkupním cenám el.energie z obnovitelných zdrojů, se mi zdá tato investice jako výhodná.
Můžete mi prosím odpovědět jaká by byla její návratnost?
Dále by mě zajímalo, jaká technologie by byla nejvýhodnější na výrobu el.energie.
Sušárny vytápí 2 kotle o celkovém výkonu asi 1,7MW a jako palivo používáme piliny z vlastní pily.
Za odpověď předem děkuji a s pozdravem


Jestli jsem správně pochopil Vaši otázku, jedná se o možnost kombinované výroby tepla a elektrické energie při využití stávajících zdrojů tepla spalujících piliny.
Z ekonomického hlediska je při kombinované výrobě elektrické energie a tepla nutné zachovávat rovnoměrné využití jak po stránce odběru elektrické energie, tak po stránce odběru tepla ( závislost na proměnné výrobě je problematická). V případě, že tento požadavek není splněn stává se provoz ztrátový. V každém případě se jedná o vysokonákladovou investici s dlouhodobou návratností. V případě odběru elektrické energie u menších aplikací je ekonomicky výhodnější, pokud se elektrická energie spotřebovává přímo u provozovatele, kdy je ještě využíván cenový rozdíl mezi nákupní a výkupní cenou.
Z vašeho dotazu vyplývá, že máte kotle produkující teplo ( není jasné zda-li parní či teplovodní ). Teplo z kotlů nelze bez dalšího použít pro výrobu elektřiny. Je nutné mít středotlakou páru vhodných parametrů a kotel doplnit turbínou, nebo instalovat kogenerační jednotky, které ale spalují primární palivo, vyrábí elektřinu a teplo je vedlejší produkt využívaný k vytápění apod. Z technického hlediska jsou spíše obvyklé kogenerační jednotky spalující zemní plyn, popř. bioplyn.
Na základě Vámi zadaných údajů však není možné provést bližší technické ani ekonomické úvahy. Pro Vaše rozhodování však považuji za zcela nutné vypracování studie (energetického auditu), který doporučuji v případě vhodných výsledných opatření rozšířit o podnikatelský plán. Jedná se samozřejmě o prvotní náklady, které ve výsledku nemusí splnit Vaše očekávání.

S pozdravem Ing. Jaroslav Stáňa
Odpovídá:  - tisk