MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.02 / dotaz č. 2549
Při realizaci novostavby jsem došel k problému, který se týče konstrukce podlahy. Jsou dvě řešení. Držet se projektu a dodržet skladbu v tomto pořadí. Na terénu je 12cm základová deska na ní umístit izolaci proti vodě, na ní 4 cm polystyrenové desky, další izolace, 4cm armovaného betonu na něj stěrku a pak začít s plovoucí podlahou. Toto řešení se mi zdá poněkud krkolomné. Nabízí se mi ale ještě druhá možnost, kde na zmíněnou izolaci proti vodě nanesu 5cm ekostyrenu (plnivo do betonu viz www.ekostyren.cz)na něj stěrku a můžu začít s plovoucí podlahou.
Co byste mi doporučili?
Děkuji za Vaši snahu
Vážený pane,
doporučuji Vám první řešení s tím, že položíte polystyren v tl.50 mm a ne 40 mm(splníte tak normový požadavek na min.hodnotu tep.odporu 1,05m2K/W).Zdůvodnění:
U ekostyrenu se mění hodnota součinitele tepelné vodivosti v poměru na pevnosti v tlaku, tzn. při stejné tl.vrstvy má pevnější ekostyren nižší tepelný odpor.Ve Vašem případě musíte použít min.ekostyren 700,(lépe 900),tzn.při vrstvě 50 mm dosáhnete tep.odporu
0,28 (0,213)m2K/W.Pro dosažení normových hodnot musíte provést vrstvu v tl. 200 až 250 mm podle namícháné pevnosti (700 - 900).
V případě, že použijete ekostyren 350,(lépe 500) musíte pro dosažení normové hodnoty realizovat vrstvu v tl.100 (150) mm, ale protože tento druh ekostyrenu nemá dostatečnou pevnost, musíte na něm udělat min. 50 (40) mm vrstvu cementové mazaniny a až následně pokládat plovoucí podlahu.
Informace o pevnosti,tepelné vodivosti,označení a způsobu použití byly převzaty z informací dle Vašeho odkazu.
Proto dopuručuji položit desky polystyrenu tak, jak je uvedeno v projektu. Polystyren v tl. 40 mm má tepelný odpor 0,909, tl.
50 mm má 1,13m2K/W.
Další případné dotazy ráda zodpovím. Sytařová
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk