MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.2.02 / dotaz č. 2550
Stavím pro svoji rodinu nízkoenerg.dům, který chci následně prezentovat široké veřejnosti. Zajímalo by mne, zda by mi někdo mohl provést kompexní posouzení všech opatření. Audit máme hotový. Potřeba tepla je 12kWh/m2rok.
Dále by mne zajímalo, koho by tato realizace demonstračního projektu mohla zajímat. S tím souvisí možnost následné prezentace.

Předem děkuji za Vaši odpověď.

Prezentace nízkoenergetického domu
Dotaz na způsob prezentace nízkoenergetického domu je v prostředí energetického informačního serveru poněkud kuriózní. Svým zaměřením je natolik specializovaný, že vede na osobní konzultaci. Proto jen několik poznámek na úvod a současně i pro ostatní veřejnost:

1) za nízkonenergetické domy se označují takové objekty, které mají spotřebu energie pod 50 kWh/m2*rok. U ještě nižších spotřeb se objevuje termín "třílitrový dům" se spotřebou tří litrů topného oleje – tedy asi 34 kWh/m2*rok. Dále se setkáváme s termíny "pasivní dům" od cca 20 kWh/m2*rok. Jako "nulový dům" se označuje objekt s celoroční energetickou bilancí rovnou nule (zisky a ztráty se vyrovnají).

2) Objekt se zamýšlenou spotřebou 12 kWh/m2rok není v našich podmínkách obvyklým řešením. Bez dalších informací nelze posoudit, nakolik je proklamovaná spotřeba energie vůbec reálná. Zkušenost z již realizovaných domů mě však vede k značnému skepticismu. Skutečná spotřeba se proti proklamované vždy značně zvýšila.

3) "Komplexní posouzení všech opatření" je formulace naprosto nejasná. Toto posouzení by mělo být obsahem již zpracovaného energetického auditu.

4) Více, než provést teoretické "komplexní posouzení všech opatření" – kde opět papír snese cokoliv, je žádoucí posoudit kvalifikovaně spotřebu za jeden až dva roky provozu. Pak lze teprve s jistotou prohlásit, zda spotřeby 12 kWh/m2rok bylo či nebylo dosaženo. Pokud ano, je možné nalévat šampaňské a slavit úspěch, pokud ne, je poctivé analyzovat kde se stala chyba a varovat následovníky.

Možnosti propagace nízkoenergetických domů jsou značné, jak je patrné například z prací na projektu "Nízkoenergetický nízkonákladový dům" <a href="http://www.nnbd.cz" target="_blank">www.nnbd.cz</a>.
Detailní odpověď na možnosti mediální a jiné prezentace je možná až po získání dalších informací – například po možnosti prostudovat energetický audit.

Ladislav Tintěra