MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.02 / dotaz č. 2553
Dobrý den,
věnuji se sklizni biomasy a následné výrobě biopaliv. Zajímalo by mě, jestli existují nejaké normy nebo předpisy (u nás i ve světě) pro tato paliva (fyzikálně mechanické vlastnosti, chëmické složení). Údajně by něco mělo být i ve směrnici Mžp 14/98, ale nepodařilo se mi nic najít.
Předem mnohokrát děkuji.

S pozdravem
Pane Heneman,
v současnosti v Evropě neexistují s výjímkou bionafty normy pro bimasu. Existují sice některé národní normy ,ale to nemá pro Vás Význam.
Zajímavé pro Vás je ale to, že již se tyto Evropské normy zpracovávají- Evropská komise navrhla mandát pro CEN k tvorbě norem v oblasti biopaliv - předpoklad ukončení těchto prací je do roku 2003. Tyto normy budou potom začleněny do naší národní legislativy. Gestorem tohoto úkolu zřejmě bude VÚZT -Praha, Ruzyně. Zde získáte také podrobnější informace na tel. 02 / 330 223 02 - pan Jevič.
Zdravím Skrott
Odpovídá:  - tisk