MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.2.02 / dotaz č. 2555
Vážení,

chystáme se k výmeně starých kastlových oken.Chtěla bych se s Vámi poradit zda mám volit nová okna z plastu či dřeva.Můžete mi řící výhody a nevýhody jednotlivých typů a dát kontakty na výrobce? Děkuji.
Vážená paní,

pokud dobře rozumím termínu "kastlová okna", jedná se pravděpodobně o okna zdvojená špaletová.

Tato okna, která se v současné době vyrábí pouze na zakázku, mají jednu výraznou výhodu, že významně omezují teplený most, který vzniká okolo rámu okna ve zdivu, nevýhodou je však výrazně vyšší cena než u oken jednoduchých.

V současné době se vyrábějí okna převážně jednoduchá zasklená dvojsklem s obvodovým těsněním v různé kvalitě, často cena odráží kvalitu, tedy dražší okno bývá kvalitnější než okno lacinější (při stejném rozměru a zasklení).

Nejčastěji se používají okna dřevěná či plastová, mají výhody i nevýhody. Dovolím si malé subjektivní porovnání obou typů:

druh oken - <b>jednoduchá okna plastová se zasklením z dvojskel</b>

výhody - "plastový" vzhled, povrch téměř dokonale rovný, omezenější možnost různých tvarů vychází z možností technologie svařování profilu

nevýhody - "plastový" vzhled, povrch téměř dokonale rovný, často širší rám i profil křídla

cena - mírně nižší než u dřevěných oken

údržba - údržba jednoduchá

druh oken - <b>jednoduchá okna dřevěná se zasklením z dvojskel</b>

výhody - "přírodní" vzhled u oken natřených transparentními nátěry, lze provést nejrůznější tvary, užší rám i profil křídla

nevýhody - v případě krycích nátěrů viditelná struktura dřeva pod nátěrem

cena - mírně vyšší než u plastových oken

údržba - běžná údržba jednoduchá, v případě dožití nátěrů je jejich obnova náročná, z důvodu spojitosti nátěru je nutno demontovat zasklení

<b>trvanlivost</b> - V současně době nelze jednoznačně preferovat ani jednu z materiálových variant, podle zkušeností nekvalitní výrobky jak dřevěné, tak i plastové mají v některých případech životnost i pouze dva roky

Pokud budete osazovat nová jednouchá okna, je nutno osadit tepelnou izolaci na vnější ostění oken (tedy na boční strany, pod parapet i na nadpraží, aby se omezil efekt tepelného mostu, který vzniká kontaktem úzkého rámu okna se zdivem s nízkým tepelným odporem. Z důvodu, že jsou nová okna těsná, je vždy jisté riziko, že v místě tepelných mostů bude v zimě docházet ke kondenzaci vodních par a k rozvoji plísní. Je proto vhodné změnit režim užívání bytu, zejména často i v zimě větrat.

Nevím, jaký máte dům, ale pokud se jedná o starý přízemní dům, který není dokonale izolovaný proti vlhkosti, můžete mít po výměně oken problémy s velkými vlhkostními zisky, které nebudou odvětrány, tedy bude docházet ke zvyšování vlhkosti v bytě. V tom případě je vhodné do bytu instalovat systém řízeného větrání.

V posledních letech mnozí výrobci užívající k označení oken název EUROOKNA, tento název se v minulém desetiletí vžil pro dřevěná okna zhotovená podle rakouských a německých norem.

Jedná se o kvalitní jednoduchá dřevěná okna zhotovená z lepeného nekonečného dřevěného vlysu, opatřená obvodovým těsněním a kováním a zasklená lepeným dvojsklem.

Mnozí naši výrobci oken relativně úspěšně napodobují tzv. "EUROKNA", avšak nedodržují kvalitativní požadavky běžné v Německu a Rakousku, to se projevuje zejména výrazně nižší životností nátěrového systému. Jak rozpoznáme kvalitní "EUROKNA" a jejich méně kvalitní náhražky? Jedna z vlastností je zřejmá i laikovi, všechny hrany dřevěných vlysů, které jsou po zabudování okna viditelné jsou zaoblené, nikde není ostrá hrana dřeva, to zajistí dostatečnou vrstvu nátěrů i na hranách a jejich delší trvanlivost.

Z výše uvedených důvodů doporučuji, aby dodávku oken provedla stavební firma, která má za povinnost provést i související úpravy, je to dražší, než když okna objednáte u výrobce, ale máte výrazně větší jistotu, že budou správně osazena.

Vzhledem k množství různých výrobců nemohu dělat reklamu vybraným, a proto žádné nedoporučuji.

S přáním hodně úspěchů při výměně oken

L. Bukovský
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk