MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.2.02 / dotaz č. 2558
Dobrý den
Jsem student 5 ročníku VŠB TU v Ostravě. Mým studijním oborem je zpracování a zneškodňování odpadů. V rámci diplomové práce zavádím projekt čistší produkce v jedné potravinářské společnosti. Jeden ze směrů kterým se má práce ubírá je optimalizace využití energie. Protože se jedná o pekařský provoz je hlavním spotřebičem pásová pec. Napadlo mě, zda by nešlo použít nějakou kogenerační jednotku, která by tuto pec vytápěla.
Protože nejsem energetik, žádám vás o radu zda je vůbec něco takového možné. Stavající zařízení je tvořeno plynovým hořákem, ze kterého se teplo pomocí ventilátorů vede kanálky po celé peci.
Pec je 23m dlouhá a 3 m široká a stejně tak vysoká. Jmenovitý tepelný příkon je 620 kW. Palivem je zemní plyn. Na vyrobené množství elektrické energie nemám žádný limit, pec sama o sobě spotřebuje 19 kW. Pec je v provozu hlavně v noci, průměrně však 13 hodin denně. Nevím jaké další informace je potřeba pro návrh kogenerační jednotky zjistit a tak posílám tyto. Chápu že nejvhodnější posouzení by bylo formou energetického auditu, ale doufám že i takto lze udělat, nějaký předběžný závěr. Jestliže se mi rozhodněte pomoct radou budu vám velmi zavázán a už teď vám moc děkuji za váš čas strávený nad mým mailem.
Nashledanou
Vážený pane kolego,

toto zadání ve Vašem dotazu je dosti nejasné. Takže není možno odpovědět jednoznačně! Je nutno brát ohled i na aspekty nikoliv energetické (hygienické normy, rozdělení po délce pece, ...)

S ohledem na skutečnost, ze snad jste studentem VSB - TU Ostrava, doporučuji Vám navštívit EKIS ČEA, který je na této škole umístěn na c. dv A 606 a to nejlépe v pondělí v cca 14:00 hodin. Potom dotazy bude možno řešit konkrétně.

S úctou
Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
proděkan pro pedagogickou činnost
Fakulta strojní
Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava
Tel: 069 699 4483
0603 244 897
Fax: 069 691 5315
Mail: kamil.kolarcik@vsb.cz
Odpovídá:  - tisk