MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.02 / dotaz č. 2561
V obci kde mám RD není a nebude zaveden plyn. Stávající kotel Dakon 20 na uhlí bych velice rád nahradil buď kotlem Ekoefekt (nabídka kotelny cca 65000) či elektrokotlem (cena cca 20000). Vytápěný objem domku je 250 m3 tj. cca 7,5 kW tepelná ztráta.
Jak postupovat při vyhodnocování obou variant. Jaké budou další nutné výdaje za instalaci elkotle (projekt, stavební povolení, el. instalace atd.). Doplnit elkotel akumulační nádrží a kachlovými kamny na dřevo?
Jak to bude vypadat nákladově v budoucnu?
Děkuji předem za fundovanou odpověď.
S pozdravem
Vážený pane,
Jelikož informace, které udáváte nejsou dostačující pro objektivní posouzení a navržení řešení, uvádím všeobecné zásady, které považuji za zásadní. Vámi udaná tepelná ztráta neodpovídá typu kotle.

1. Před rozhodnutím o změně způsobu vytápění Vašeho domu doporučuji si na Obecním úřadě zjistit zda je zpracována územní energetická koncepce, nebo záměr jaké palivo se bude Obec pro vytápění preferovat. Obecně je možné konstatovat, že je vhodné a ekonomicky výhodné respektovat záměry Obecního
úřadu.

2. Pro vyhodnocení variant řešení je důležité stanovit množství finančních prostředků, které jste maximálně schopen a ochoten do realizace změny způsobu vytápění případně do snížení energetické náročnosti investovat.

3. Zhodnotit stav stavební konstrukce domu a celé otopné soustavy - zda jsou nutné jejich opravy případně rekonstrukce. Opravy fasády, oken, střechy a podlahy je vhodné provádět se zateplením - sníží se potřebný výkon zdroje tepla ( kotle). Jsou li rozvody topení a radiátory v dobrém stavu vznikne po
zateplení nízkoteplotní otopná soustava, která je důležitá při využití akumulace tepla do vody (akumulační nádrž), tepelné čerpadlo, kondenzační kotel atd.

4. Volbu paliva odvíjet nejenom z jeho nákupní ceny. Elektrická energie je čistá snadno regulovatelná, uhlí je levné s nutností manipulace - dovoz, skladovací prostor, obsluha kotle ( i když se jedná o kotel se zásobníkem),
čistění komína, odvoz popela atd.

5. Celou situaci nechat zhodnotit odbornými pracovníky na základě skutečného stavu. Nejlépe je investovat do Energetického auditu, který Vám nabídne více variant řešení včetně propočtů, na jejich základě se rozhodnete. Součástí
auditu požadujte pro jednotlivé varianty i návrh možnosti získání případné dotace z ČEA nebo SFŽP i na částečnou úhradu auditu.

K Vašim otázkám:
Pro vyhodnocení Vašich variant porovnání pořizovacích cen energií.
Teplo z hnědého uhlí cca 200 Kč/GJ. Přesné údajě Vám sdělí dodavatel uhlí, účinnost kotle cca 60%.
Elektrická energie pro přímotop v sazbě D45 je 1,10 Kč/kWh což je 310 Kč/GJ.
Pro objektivní srovnání je nutné propočíst celkové náklady na nákup elektrické energie i pro ostatní spotřebu a náklady na vytápění. U elektrického přímotopu je 20 hodin nižší cena pro celý odběr, jsou jiné i stálé platy atd.
Sazba D36 má nízký tarif 16 hodin s cenou 0,9 Kč/kWh, nižší stálé platy. Je však nutná akumulace tepla pro dobu 8 hodin.
Montážní firma elektrokotle si dodává i jeho rozvaděč, budete muset zabezpečit dostatečný přívod pro 7,5 kW cca 3 x 16A a řídící fázi přepnutí sazby, jestliže nemáte noční proud i úpravu měření spotřeby elektrické energie. Podmínky na vyžádání sdělí obvodová služebna příslušného Rozvodného závodu. Místně příslušný stavební úřad Vám sdělí podle konkrétních úprav co budete povinen zajistit. Stavební povolení podle mého názoru není nutné. V každé případě budete potřebovat Revizi elektrického zařízení elektrokotelny pro změnu sazby u rozvodných závodů.
Současné sazby elektrické energie jsou rozmanité a jsou stanoveny pro tepelné čerpadla, přímotopné vytápění, hybridní vytápění a akumulační vytápění. Jejich porovnání je nutné provést na konkrétní případ. Různá srovnání pro modelové příklady jsou podle mého názoru vhodné pro obecnou orientaci. Nepostihují specifika jako časové využívání domu, provedení části investic svépomocí, elektrická vybavenost domácnosti, reálné množství spotřeby teplé vody, vaření atd.
Doplnění topného systému lokálním ohřevem kachlovými kamny, krbem, krbovými kamny není jen z důvodu úspor na vytápění. Často se jedná o pocitovou a interiérovou záležitost a dochází k přehřívání prostoru i negativnímu ovlivnění vytápění zbylých prostor. Zde je velmi důležitý způsob používání a způsob regulace otopné soustavy. Velkou roli také hraje způsob pořízení palivového dřeva.

Snažil jsem se Vám alespoň zjednodušeně sdělit obecné zásady.

S pozdravem
Milan Mach
Odpovídá:  -
Téma:  Vytápění
tisk