MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.02 / dotaz č. 2572
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na některé věci ohledně větrné energie. Podle informací, které jsem získal na internetu, je potřeba k provozu větrné elektrárny lokalita s průměrnou roční rychlostí větru vyšší jak 5m/s a plného výkonu elektrárna dosahuje při rychlosti větru okolo 15 m/s. Zajímalo by mě, co brání tomu, aby bylo dosahováno stoprocentního výkonu elektrárny, již při nižších rychlostech větru?
Dále by mě zajímalo, jaký je rozdíl průměrné rychlosti větru 10m nad zemí a 50m nad zemí na stejném místě?

Děkuji a spozdravem
Vážený pane,

k Vašemu dotazu uvádím, že "stoprocentní výkon" větrné elektrárny je dosahován vždy při splnění podmínky správného dimezování a provedení větrné elektrárny a jejím vhodném umístění v lokalitě, která "zaručuje" minimální průměrnou rychlost větru vyšší než 5 m/s.

Vyšší průměrné rychlosti větru zaručují větší výrobu elektrické energie za jednotku času a přispívají k vyšší (lepší) ekonomické návratnosti stavby větrné elektrárny, vyjádřené v peněžních jednotkách tržby (zisku) za vyrobenou a prodanou elektřinu na jednotku instalovaného výkonu soustrojí větrné elektrárny.

Při nižších průměrných rychlostech větru je nebezpečí jednak nestabilního chodu soustrojí elektrárny (méně výhodné silové poměry na listech rotoru elektrárny, které nemusejí vždy způsobovat stabilní chod alternátoru) a jednak nebezpečí malé ekonomické návratnosti vynaložených investičních prostředků.

Rozdíl průměrné rychlosti větru ve výšce 10 a 50 metrů nad zemí je různý podle lokality, kterou zkoumáte (geografické podmínky, hornatost, nadmořská výška, profil okolního terénu atd.). V této věci Vám doporučuji obrátit se se žádostí o prověření parametrů konkrétní lokality např. na Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR - p. RNDr. Štekl - odkaz a kontakty na ústav naleznete např. na www.ufa.cas.cz.Odpovídá:  - tisk