MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.2.11 / dotaz č. 25841
Dobrý den,obdrželi jsme vyúčtování plynu za loňský rok a jsme šokováni Platba 39 tis Kčs. spotřeba 2900 m3. Bydlíme v RD, kde již v minulosti byla vyměněna dřevěná okna za plastová včetně zasklení verandy s náklady 270 tis kč. V roce 2009 pak bylo provedeno zateplení fasády polystyrenem tl. 10 cm jak poradil váš nejmenovaný odborník. Při zájmu o získání dotace jsme se dozvěděli, že zateplení tl. 10 cm nestačí, ale že je třeba síla alespoň 15 cm. Proto jsme na dotaci, mimo jiné další podvod se strany státu nedosáhli. Ze svého jsme investovali dalších 200 tis. Kč. Byli jsme přesvědčeni, že jsme pro úspory udělali maximum, ale nyní zjišťujeme, že spotřeba plynu v roce 2008 a 2010 je shodná, když nepříhlížíme ke klimatickým vlivům.Připomínáme že máme plynový kotel asi osm let který připravuje i TUV. Tážeme se , kde je chyba, když se všeobecně publikuje, že úspory při zateplení dosáhnou 30% a více.Pokud bychom do zateplení neinvestovali mohli jsme zdarma dvanáct let vytápět náš RD. Poraďte prosím , dá se s tím něco dělat?
Dobrý den,
nejprve se omlouvám, že reaguji až nyní. Došlo k prodlení z technických důvodů.

Rozumím tomu, že pokud nevznikly úspory po zateplení a dalších opatření, že je to nepříjemné.

Nejprve bych chtěl upozornit, aby se skutečně srovnávali správné parametry. V tento moment bych vynechal provozní náklady na vytápění a hodnotil bych pouze úsporu paliva na vytápění v m3. Předpokládám, že spotřeba plynu na přípravu teplé vody byla obdobná (nemáte dvojí měření). Také výše investic na provedená opatření nejsou tím správným měřítkem.

Je obecná pravda, že zateplením a výměnou oken vzniká úspora cca 30 % (někdy více, někdy méně). Výše úspory je však závislá na výchozím stavu objektu, tj. před zateplením a po zateplení, resp. provedených opatřeních. Pokud byl objekt z hlediska tepelně technických vlastností v horším stavu před zateplení, dojde po zateplení k významnějším úsporám než v případě, že objekt před zateplením měl lepší tepelně technické vlastnosti. Z vámi uváděných čísel není možno přesněji posoudit dosažených úspor.

Pokud však obecně nedošlo k významnější úspoře před a po provedených opatřeních za stejných podmínek (stejná podlahová plocha, stejný způsob provozu např. příprava TV, využití apod.) je to velice podivné.

Co se týče síly tepelných izolací závisí to na požadavku majitele objektů na požadavku výše úspor mimo jiné. Jedním z měřítek jsou požadované a doporučené hodnoty normy ČSN 73 05 40-2 (2007). Hodnotí se přitom celá konstrukce, tj. síla přidané izolace včetně stávající konstrukce (např. obvodové zdi). Pokud jste chtěli dotaci museli jste splnit podmínky poskytovatele dotace, který nastavil přísnější hodnocení, doporučené hodnoty normy.

Původní rada ohledně izolace nemusí být v rozporu s následným poskytovatelem dotace na zateplení, který požaduje větší sílu izolace. Neznám však konkrétní případ.

Také nevím, zda jste si nechali spočítat jaká vznikne úspora po zateplení.

Pokud by jste chtěli poradit je nutné nejprve zjistit co se provedlo a kdy a jaké byly spotřeby paliva před a po provedených opatřeních. Uvádíte, že v minulosti byly vyměněny okna a zasklena veranda, není však známo v jakém roce. Úsporu pak hodnotíte vzhledem k roku 2008.

Zkuste ještě jednou zkontrolovat a zhodnotit všechny věci kolem zateplení a provozu vašeho RD a porovnat spotřebu paliva v jednotlivých letech.

Staněk
Odpovídá:  Ing. Dan Staněk* -
Téma:  Vytápění
tisk