MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

Program EFEKT 2020 nabízí mj. dotaci na provoz energetických konzultačních a informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména v Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém kraji.
uzávěrka podání žádosti o dotaci na rok 2021 je 30.9.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.2.11 / dotaz č. 25863
Dobrý den,

chtěl bych poprosit o radu, jakým způsobem v dnešní době vyřešit ohřev téplé vody pro RD. Jedná se mi o to, že nám odešel bojler o objemu 120 l, a stojíme před problémem jak ohřívat teplou vodu. Nabízí se ohřev teplé vody plynovým kotlem, který máme nainstalovaný před třícestný ventil a připojení akumulační nádrže nebo se vrátit k variantě ohřevu teplé vody elektrickým bojlerem přes noční proud. Doma máme plynový kotel Imergass Victrix 24 kw X.
Vhodnost volby zdroje teplé vody je možno posuzovat z několika různých hledisek např. komfort pro uživatele, ekonomie provozu, pořizovací náklady, spolehlivost apod.

Instalace nepřímotopného zásobníku ohřívaného kotlem má velký výkon pro ohřev teplé vody. Z tohoto důvodu je dostatek teplé vody v širokém rozsahu výkonu a čase odběru, tento výkon je k disposici v libovolném čase. Ohřev teplé vody v zásobníku s elektrickou vložkou je závislý na čase dodávky zlevněné sazby. Ohřev zlevněnou sazbou zpravidla probíhá mimo obvyklý čas velkého odběru teplé vody. Pro zajištění dostatku teplé vody mimo provoz elektrického ohřevu je tedy třeba instalovat dostatečně její velkou zásobu.

Ekonomie provozu je závislá na aktuálních cenách energií, které se mohou v průběhu času měnit. Rovněž dochází v průběhu provozu zařízení ke zhoršování účinnosti provozu zařízení.
Pro tříčlennou rodinu vychází roční teoretická spotřeba tepla na ohřev teplé vody asi 4 500kWh.

Způsob ohřevu Nominální cena za energii Účinnost ohřevu Skutečná cena za energii Finanční náklad za rok
elektřina 2,00 Kč/kWh 95% 2,11Kč/kWh 9 474,-Kč
plyn 1,20Kč/kWh 90% 1,33Kč/kWh 6 000,-Kč


Pořizovací náklady jsou velmi závislé na zvolené značce výrobce, typech a kvalitě zařízení.
Pořizovací cena nepřímotopného zásobníku včetně instalace a připojení na rozvody bude asi na 34 000,-Kč s DPH.
Instalace el. zásobníku 120l vyjde asi na 11 000,-Kč bez DPH.

Poznámka:
Ceny energií byly čerpány ze stránek TZB-info, ceníku VČP a.s.. Při stanovení pořizovacích cen bylo uvažováno se zásobníkem 80l a ostatních dílů výrobce instalovaného kotle, v případě instalace el. zásobníku bylo uvažováno s tuzemským výrobcem. Ceny energií a výrobků jsou pouze orientační a jsou zaokrouhleny.
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP tisk