MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.02 / dotaz č. 2588
Zajímalo by mne, zda je dřevo jako energetická surovina součástí nějakých energetických plánů, čímž hlavně myslím, zda se např. ví, kolik je ho v rámci jednotlivých okresů k dispozici, jaké jsou výhledy do budoucna apod.
Děkuji
dobrý den,
oficiální energetické potenciály biomasy podle okresů neexistují. Existuje ale řada studií, které kvantifikují dotupný potenciál biomasy a to včetně dřeva. Tyto studie se ale bohužel značně liší jak v množství tak zejména v ceně dostupné dřevní biomasy.
Proto je třeba pro každý projekt individuálně sjednat pokud možno dlouhodobé (min 10 let) podmínky dodávky s konkrétním dodavatelem a to nejen množství a kvalitu (vlhkost) ale i cenu. Lze totiž oprávněně předpokládat s rozvojem využívání biomasy v energetice (vytápění) tržní vzrůst ceny této komodity
Odpovídá:  - tisk