MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

17.4.02 / dotaz č. 2595
Dobrý den,

chci renovovat malý domek na vesnici a chtěl jsem pořídit nový kotel na hnědé uhlí, dřevo. V prodejně kotlů mi prodavač sdělil ze si musím koupit ekologický kotel (28.000 Kč) protože po 1.6.2002 již nebude možné spalovat hnědé uhlí a dřevo jiným než ekologickým způsobem. Jelikož v uvedené vesnici není plyn tak není jiná možnost než topit uhlím. Je pravda co mi sdělil prodavač nebo je možné koupit obyčejný kotel (DAKON) z oceli?
Hrozí případně nějaké sankce?

Vážený pane,
asi jste dostal od prodavače zmatečnou informaci. Kotle na pevná paliva, pokud splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., tedy pokud jejich výrobce nebo dovozce vydal prohlášení o shodě či ujištění o prohlášení o shodě lze jak prodávat, tak i používat. Tento dokument by Vám měl prodávající na Vaši žádost předat.
Považuji za méně pravděpodobné v blízké době zákonné omezení používání zejména malých topidel na pevná paliva jako jsou kamna a kotle v rodinných domcích či bytech i když z hlediska zatížení životního prostředí by to bylo vhodné. Jistě však nebude omezováno topení kotli na dřevo.
Pokud je kotel řádně udržovaný a provozovaný neměl by i při topení hnědým uhlím (ořech 2) nadměrně znečišťovat životní prostředí, nesmí se však topit energetickým uhlím, kaly, které však nejsou na trhu pro malospotřebitele k dostání.
Zavádějící informace mohou pocházet z projednávání návrhu "Zákona o ochraně ovzduší" a návrhu "Vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování a některé další požadavky ochrany ovzduší", kde se hovoří o nadměrném znečišťování životního prostředí o možnosti omezení používání těchto zdrojů.
Sankce budou zřejmě hrozit pokud uvedený spotřebič na pevná paliva by měl účinnost menší než 70% pro spotřebič do 20 kW jmenovitého výkonu, resp. 72 % pro 25 až 50 kW jmenovitého výkonu a pokud by vypouštěl nadměrně tmavý a zapáchající kouř.

Ladislav Bukovský