MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.4.02 / dotaz č. 2596
Dobrý den,
rád bych požádal o zodpovězení na tyto dva dotazy.
Tepelná ztráta rodínného domu mi byla spočitána na 19kW.
Uvažuji o vytápění pomocí tepelného čerpadla. Rád bych vědel, jaký výkon by v tomto případě tepelné čerpadlo mělo mít (+jaký výkon jeho přídavný elektrický kotel). Jako o druhé evantualitě uvažuji o kondenzačním kotli. Zde bych také rád věděl jak výkonný by tento kotel měl být.
Předem děkuji za odpovědi.
Vážený pane Růžičko,

Tepelná ztráta rodinného domu 19 kW je poměrně velká, buď se jedná o rozsáhlý dům, nebo není věnována pozornost tepelně-technickým vlastnostem konstrukcí domu. Tepelné čerpadlo se navrhuje pro nízkoteplotní systém, např. ( teplotní režim 45/35 °C ). Návrh tepelného výkonu tepelného čerpadla je vždy volbou mezi provozními a investičními náklady, zpravidla je optimální volit 60-70% potřebného výkonu v tepelném čerpadle a zbývající část v záložním zdroji – el. kotli, plynovém kotli apod. Přesněji se stanoví výkon dle odběrového diagramu tepla , lokality objektu apod. Rovněž výkon závisí na principu tepelného čerpadla, např. efektivita čerpadla na principu vzduch-vzduch je omezena nezámrznými teplotami a není vždy možné dodržet až 70% krytí výkonu z tepelného čerpadla.
Kondenzační kotel se volí jako každý další kotel s tím, že přímo v technických údajích o kotli je již počítáno s energií ( výkonem ) z kondenzace spalin a tudíž využití paliva je vyšší než u běžného kotle. U kondenzačního kotel je důležité připojení na nízkoteplotní soustavu, kde teplota vratné vody je pod rosným bodem kondenzace, jinak tepelný zisk ( i výkon) z kondenzace není. U kotlů je vyrábí typové výkonové řady a konkrétní výkon se nastaví při instalaci. Pro váš dům lze např. použít kondenzační kotel Vitodens 100 (Viessmann) s regulovaným výkonem 6-24 kW, nebo VU 196 E-C Ecomat ( Vaillant) s výkonem do 21,5 kW, jsou i další typy.
Doporučuji navštívit kontaktní středisko EKIS—ČEA s plánky vašeho domu a s projektem vytápění, aby bylo případně možné provést konkrétní dimenzování.
S pozdravem
Vlastimil Brada
Odpovídá:  -
Téma:  Ostatní
tisk