MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.2.11 / dotaz č. 25973
Dobrý den,

mám na Vás dotaz. Chtěla bych vědět zda mohu kondenzát od kondenzačního kotle vypouštět do septiku?

Děkuji za odpověď.
Vznik kondenzátu při provozu kondenzačního kotle je dokladem jeho správné funkce.
Kondenzáty z kondenzačních kotlů nejsou obecně ekologickým problémem.
Při správném seřízení kotle probíhá čisté spalování, kdy se pH kondenzátu zpravidla pohybuje kolem 5,9 až 7.
Odváděním kondenzátů do kanalizace je zpravidla nadlepšeno vysoké pH splašků, které je způsobeno pracími a čisticími prostředky zásadité povahy.
Jiná situace nastává při špatném spalování s nedostatkem kyslíku nebo při vysoké teplotě vratné vody (např. při instalaci do staré otopné soustavy), kdy se pH kondenzátu pohybuje v nižších hodnotách kolem 3,7. (Nižší pH je příznačné např. pro nízkoteplotní kotle).
Úspěšný biologický proces vyhnívání v septiku závisí nejen na teplotě kapaliny, ale i na pH. Existence a vitalita bakterií žijících z kalů vadí jak vysoké, tak i nízké pH. Vlivem používaných zásaditých čisticích přípravků v domácnostech je obecně v kanalizacích a čistírnách pH příliš zásadité.
Vypouštění kyselých kondenzátů je tedy pro septik nebo čistírny odpadních vod zpravidla přínosem.
Jinak tomu ale může být u kanalizací, pokud jsou choulostivé na kyselejší pH. Současné materiály pro kanalizace (včetně betonových) vykazují vesměs dostatečnou odolnost pH vytvářených kondenzačními kotli.
Pokud bude začne klesat pH v septiku je nutno instalovat ke kotli neutralizační zařízení, které upraví kyselost kondenzátu.
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Vytápění
tisk