MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.4.02 / dotaz č. 2600
Jako bytové družstvo chceme vyměnit stávající okna za plastová v celém domě (92 bytových jednotek), plocha oken cca 1150 m2. Problém je s výměnou meziokeních vložek. Jde o vložky v dřevěném rámu s vnějším smaltovaným plechem a nějakou tepelnou izolací. Vnitřní strana je napojena na příčky v bytech. Tloušťka meziokení vložky je stejná jako tloušťka oken.

Bude prosté vyzdění YTONGEM a omítkou o tlošťce panelu (cca 22 cm) tepelně dostačující?
Jsou pro tuto výměnu nějaké závazné normy?
Je možno získat na celou akci nějakou dotaci (cena investice bude cca 4.5 mil. Kč).
Je možné odhadnout tepelné úspory, které tato akce může přinést ?
Dům je v Mostě, stáří 26 let. Po splacení úvěru uvažujeme o druhé etapě - vnějším zateplení celého domu.

Předem děkuji za pomoc.
Vážený pane,
děkuji za Váš dotaz a dovolte, abych jej rozdělil do několika částí.
1. výměna meziokenních vložek (MIV) za vyzdění Ytongem. Vyzdění je samozřejmě možné, bohužle daná tloušťka zdiva nezabezpečí dostatečný tepelný odpor požadovaný vyhláškou. Navíc se může jako problematické jevit umístění zdiva na obvodových parapetních panelech, které toto zatížení nemusí unést. Často bývají porušené. Je to nutné nechat prověřit statikem.
2. výměna oken za plastová. Doporučuji použít okna s co nejmenším součinitelem prostupu tepla U (dříve označovaný k). Ideální hodnota je 1,1, maximální rozumná 1,6. Doporučuji tato okna udělat menší, zejména dole (cca 3-5 cm) tak, aby bylo možné celé ostění obložit zvenku pěnovým polystyrénem. POZOR! Toto firmy neznají a obvykle nedělají. Důsledkem je pak plíseň v bytech, např. pod parapetním prknem. Tato plíseň není vidět, ale je původcem mnoha alergií. Ze stran je možné okna obložit pěnovým polystyrénem přes okenní rám, ale zespoda to nejde, protože je tam místo na zachycení parapetního plechu.
Je nutné mít tzv. čtyřpolohové kování, které umožní pootevření okna o cca 5 mm a nebo okna s ventilační klapkou.
3. postupná realizace zateplení. NEDOPORUČUJI výměnu oken a zateplení realizovat postupně, protože je to dražší způsob. Např. při výměně oken budete dávat nové parapetní plechy, ale ty se opět budou muset měnit při zateplování. Budete z venku omítat zdivo Ytong, ale to stačí obložit zateplovacím systémem. Budete dělat zdivo silné 22 cm, ale stačí 15 cm a zbytek dohnat silnějším zateplením.... Těch důvodů je mnoho. Nejsilnějším argumentem by ale mělo být, že při výměně oken dojde k částečnému utěsnění domu a pokud jej nezateplíte, bude docházet k povrchové kondenzaci vodní páry a následnému výskytu plísní. Je proto nutné zateplit i za cenu většího zadlužení.
4. financování. Pokud vím, tak žádné možnosti financování formou dotace není možná. Teoreticky se lze přihlásit u ČEA, zde jsou však programy pro letošní rok již uzavřeny a mimo to má tato instituce málo peněz a tak je malá pravděpodobnost je dostat. Lepší možností je vzít si dotace na úrok z úvěru na základě nařízení vlády o obnově domů panelové vystavby. Dotace je snížení úroků o 3%. Aby Váím tato dotace byla přiznána, je nutné dům zrekonstruovat tak, aby splňobval veškeré technické požadavky, což znamená zejména celkové zateplení domu, dále oprava statických vad, uvedení společné elektroinstalace do stavu, který není nebezpečný...
5. další rady. Doporučuji Vám nechat si provést po výměně oken hydraulické vyvážení otopné soustavy a pokud je ještě nemáte nainstalované, tak nainstalovat termoregulační ventily, popřípadě stávající přenastavit podle nových parametrů místností.
Zdraví
Roman Šubrt
Odpovídá:  - tisk