MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.11 / dotaz č. 26756
Dobrý den,

Rád bych se zeptal, čím vytápět objekt novostavby, která má spočtenou
tepelnou ztrátu 6 kW (zde je již započtena účinnost rekuperace ve VZT).

Předběžně jsem se zajímal o tepelné čerpadlo (cena cca 270 tis. Kč),
elektrokotel, kotel na pelety. Zajímá mě ekonomika provozu a prvotní
investice.

Děkuji za odpověď.S pozdravem
Dobrý den,
dle tepelné ztráty objektu u běžně velkého rodinného domu, by se mohlo jednat o dům na půl cesty mezi pasivním a nízkoenergetickým standardem. Spotřeba na vytápění by se tedy mohla pohybovat kolem hodnoty 4 500 kWh/rok.V případě čtyřčlenné domácnosti by spotřeba teplé vody byla cca. 5 000 kWh/rok. Spotřeba na provoz domácnosti pak 2 500 kWh/rok. Celková spotřeba objektu je 12 000 kWh/rok. V případě instalace tepelného čerpadla by byla distribuční sazba D56d. Velikost jističe při nesoučasnosti odhaduji na 3x25A. Pokud by se jednalo o tepelné čerpadlo vzduch-voda, pak průměrný roční topný faktor uvažujeme 2,7 (dle typu a výrobce a teplotního spádu otopné soustavy). Celková spotřeba elektrické energie domácnosti by byla 6 000 kWh/rok. Roční platba za celý objekt by pak byla 22 tisíc korun. V případě instalace elektrokotle nebo elektrického podlahového topení bude spotřeba objektu celých 12 000 kWh a cena 40 tisíc korun. Úspora tepelného čerpadla dělá tedy 18 tisíc korun/rok. Při ceně tepelného čerpadla 270 tisíc korun a elektrického kotle 30 tisíc korun je rozdíl v instalaci TČ 240 tisíc korun (předpokládám, že otopná soustava by byla stejná). prostá návratnost je 240/18 tis.Kč = 13 let.
V případě elektrických topných rohoží je cena instalace přibližně rovna instalaci otopné soustavy. Tedy prostá návrtanost 270/18tis.Kč =15 let.
Dále jste zmínil instalaci kotle na biomasu. Cena instalace s akumulační nádrží a regulací bude stát cca. 250 tis.Kč. Cena pelet se pohybuje kolem 5 Kč/kg. Při spotřebě 9500 kWh (ÚT a TUV), je spotřeba pelet cca 2,2 tuny. Náklady na vytápění a přípravu teplé vody budou 11 tis.Kč/rok. Dále je potřeba započítat spotřebu elektrické energie, neboť se změní distribuční sazba na sazbu D02d a jistič klesne na 3x16A. Cena bude 12,5 tis.kč. Celkové náklady na provoz domácnosti při instalaci kotle na peletky bude 23,5 tis.Kč, což je velmi podobné jako při instalaci TČ.
Zajímavá by mohla být instalace solárních kolektorů na přípravu teplé vody. Systém za 100 tis.Kč pokryje přibližně polovinu potřeby teplé vody. Jako topení by byly instalovány elektrické topné rohože (nevýhodou může být nemožnost změny zdrojové části v budoucnu). Spotřeba celé domacnosti by pak byla 9500 kWh/rok elektrické energie. Platba by byla 32 tis.Kč. Výhodnost TČ v tomto případě dále klesá. Nezmínil jset možnost instalace kotle na ZP. V případě, že bude objekt vytápěn ZP bude platba za vytápění a přípravu teplé vody 15 tis. Kč. Spotřeba elektrické energie 12,5 tis.Kč. Celková platba při vytápění a přípravě teplé vody plynem bude 27,5 tis.Kč/rok, což už se velmi blíží provozním nákladům TČ, avšak instalace kotle na zemní plyn je investicí kolem hodnoty 70 tis.Kč. Zde ovšem bude třeba připočíst náklady na vybudování přípojky ZP. Tu nedokáži v tuto chvíli odhadnout.
Mou odpověď prosím berte jako přibližný odhad investic a nákladů na provoz. Vše záleží na konkrétních finančních nabídkách jednotlivých systémů, které mohou ovlivnit návratnosti jednotlivých systémů.

S pozdravem Ing. Milan Gabzdyl
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* -
Téma:  Vytápění
tisk