MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.11.02 / dotaz č. 2703
Jsme bytové družtvo o cca 60 bytových jednotkách, kterému je dodáváno teplo z centrálního zdroje. Bohužel při realizaci domu před více než 15 lety nebylo pravděpodobně provedeno vše tak, jak bylo naprojektováno. Potýkáme se s problémem nerovnoměrného výkonu topného systému (vhodná nebo lépe řečeno správná plocha topných těles v jednotlivých místnostech) praskání v trubkách apod.
Na vstupu do domu je instalováno měření kalorimetrem a na topných tělesech jsou termostaty. Po provedeném zateplení objektu před 2 roky se sice zvýšila tepelná pohoda, v přízemních bytech však stav trvá a trubky praskají. V případě, že dojde o ovlivnění topné křivky korekcí na venkovní teplotu jsou zvukové projevy intenzivnější.
Můžete mi poradit postup, jak dosáhnout zlepšení stavu?

Děkuji
Vážený pane,<BR>problémy, které popisujete, mohou vznikat z několika důvodů.<BR>Váš termín "termostaty" znamená zřejmě termostatické ventily na<BR>otopných tělesech. Při osazování termostatických ventilů za dříve<BR>osazené kohouty, je nutné přepočítat hydraulické poměry topného<BR>systému tak, aby termostatické ventily byly funkční - regulovaly.<BR>Musí být splněna základní podmínka - optimální tlak v otopném<BR>systému, který odpovídá parametrům osazovaných termostatických<BR>ventilů. Projektant, který přepočítává hydraulické poměry zároveň zjistí,<BR>zda výkon osazených otopných&nbsp; těles odpovídá výpočtu tepelných ztrát<BR>objektu. Hydraulické vyregulování celého systému (osazení regulačních<BR>prvků na patě domu a event. na stoupačkách) a nastavení samotných<BR>termostatických ventilů podle projektové dokumentace, je podmínkou<BR>pro funkci systému. Je velmi důležité, aby celý systém od zdroje byl<BR>vyvážený ! Ve vašem případě zřejmě nebyly důsledně splněny všechny<BR>kroky, které jsem popsal. Vámi popisované praskání v trubkách může<BR>být zaviněno i průnikem vzduchu do otopné soustavy. Doporučuji Vám<BR>obrátit se na odborné firmy, které se zabývají montáží termostatických<BR>ventilů a které mají i měřící přístroje k ověření tlaku v otopné soustavě<BR>a ke zjištění průniku vzduchu do systému.<BR><BR>S
Odpovídá:  - tisk