MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.11.02 / dotaz č. 2704
Děkuji za odpověď, přesto nevím, zda již nyní můžeme jako právní subjek podat žádost o dotaci (do "pořadníku"). Již jsme zahájili jednání s energetickým auditorem o provedení auditu.
Jako příspěvková organizace nemáme dostatek finančních prostředků k pokrytí nákladů za audit. Zřizovatel - Krajský úřad neposkytne žádné příspěvky.
<P>Žádosti "do pořadníku" nelze před schválením a vyhlášením programu uplatňovat. Můžeme pouze doporučit požádat hned po Novém roku o poskytnutí této dotace dle příslušného programu. Je nutno dále počítat s tím, že uzávěrka přihlášek bude do cca 15. - 20. ledna příštího roku.</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>S pozdravem Ing. Luboš Veverka</P>
Odpovídá:  - tisk