MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

14.11.02 / dotaz č. 2711
Vážení,
ráda bych se dozvěděla, zdali odborný energetický audit je nutné přiložit k žádosti o státní podporu na výstavbu tepelného čerpadla a zdali tento audit provádí Vaše iniciativa. Popř. bych ráda požádala o kontakt na příslušného odborníka. V jakých cenových relacích se audit pohybuje (mám obavu, zdali celý audit nebude dražší než celá podpora).
Děkuji předem za ochotu.
Sïmona Papenbrock, jednatelka Společenství vlastníků jednotek
<P>Vážená paní , </P>
<P>k žádosti o dotaci na instalaci tepelného čerpadla je dle podmínek Státního fondu životního prostředí nutno přiložit energetický audit jako jednu z povinných příloh. Energ. audity zpracovávají energetičtí auditoři zapsaní v seznamu MPO ČR. Pouze tyto osoby mají odpovídající osvědčení k této činnosti. EA tudíž nemohou zpracovávat žádné poradenské a konzultační firmy. Můžeme Vás odkázat na internetové str. <A href="https://www.mpo.cz">www.mpo.cz</A> (seznam energ. auditorů v části energetika), další informace o podmínkách poskytnutí dotace ze SFŽP lze nalézt na str. <A href="http://www.sfzp.cz">www.sfzp.cz</A>. </P>
<P>Ing. Luboš Veverka</P>