MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.11.02 / dotaz č. 2713
Dobrý den.Mne by zajímalo,jak se liší čistý výkon elektárny od výkonu udávaného výrobcem.Mám na mysli,kolik procet vyrobené energie musím odečíst při kalkulacích návratnosti investice.Určitě to bude ovlivněné námrazou a dalšími věcmi.
Děkuji
Vážený pane Prokeši,

tzv. "čistý výkon VE" resp. "čistá výroba" elektrické energie VE musí - na
rozdíl od hrubé výroby, stanovené orientačně např. z tabulky pro daný typ
větrné
elektrárny a pro průměrnou rychlost větru v ose rotoru - respektovat níže
uvedené vlivy:

- hustotu vzduchu (nadmořskou výšku)
- vliv námrazy
- vzájemné ovlivňování VE při jejich instalaci do farem (parků)
- poruchovost
- ztráty a vlastní spotřebu VE

Teoretický výpočet musí vycházet z tzv. distribuční charakteristiky resp.
histogramu
rychlosti větru (četnost pro jednotlivé rychlosti) a z tzv. výkonové
charakteristiky VE (nejlépe již pro hustotu vzduchu odpovídající nadmořské
výšce). Velikost vzájemného ovlivňování VE záleží na jejich rozmístění a na
tzv. větrné růžici. Výpočet lze provést pomocí příslušného software nebo
empiricky odhadnout. Obdobné je to s námrazou. Při respektování všech výše
uvedených vlivů je tzv. čistá výroba elektřiny na VE oproti teoretické
hodnotě nižší zpravidla o 15 až 30 %. Dopad do ekonomiky projektu (na
výsledky finančních, cash flow analýz a na hodnoty kritérií) lze ošetřit
citlivostní analýzou - nejedná se jen o návratnost a rentabilitu, ale také o
likviditu, ...Srdečně zdraví Jan Juřica


Odpovídá:  - tisk