MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.11.02 / dotaz č. 2719
Jsme společenství vlastníků v domu s 18 bytovými jednotkami, roční spotřebou tepla na vytápění 1522 GJ a na ohřev vody 693GJ. V současné době je 14 bytových jednotek vytápěno z centrálního zdroje (parovod z elektrárny), a 4 bytové jednotky topí i ohřívají vodu individuálně v plnových kotlech umístěných v bytových jednotkách. Teplá voda pro 14 jednotek je ohřívána v centrálních kotlech umístěných v kotelně domu. Dům nemá závazek odebírat teplo z centrálního zdroje.
DOTAZ:Existují nějaké zákonné důvody proč nevydat stavební povolení pokud by se vlastníci rozhodli odpojit od centrálního zdroje tepla a zvolili individuální vytápění a ohřev teplé vody pomocí kotlů umístěných v bytových jednotkách?
<P>Stavební úřad podle našeho názoru nemusí vydat stavební povolení ke změně vytápění ve Vámi uvedeném případě, pokud se energetickým auditem prokáže energetická nehospodárnost, ekonomická nevýhodnost daného řešení a také zvýšení zátěže ovzduší emisemi. Při posuzování bude hrát jistě roli územní plán pro dané území případně územní energetická koncepce, ve kterých jsou stanoveny závazné priority pro jednotlivé způsoby vytápění. </P>
<P>S pozdravem&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ing. Luboš Veverka</P>