MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.02 / dotaz č. 2738
Chtěl bych znát Váš názor na instalaci T.Č. vzduch - voda ve sklepě RD s tím, že vzduch na vytápění bude nasáván z prostoru sklepa. Děkuji za odpověď !
Pro vyčerpávající odpověď není dostatek podkladů. Obecně bych toto řešení až na výjimky nedoporučoval. Rozhodující je výkon tepelného čerpadla a případný zdroj odpadního tepla.
Pokud existuje zdroj odpadního tepla např. z podnikání (chlazení potravin, nápojů a pod.) je možno uvažovat s malým tepelným čerpadlem na přípravu teplé užitkové vody se zásobníkem cca 200 až 300 l.
Pokud má však tazatel na mysli sklep obvyklého rodinného domu a tepelné čerpadlo by chtěl použít na vytápění objektu, došlo by velmi brzy k vyčerpání sezóně naakumulovaného tepla ve stavebních konstrukcích sklepa. Teplota vzduchu bude klesat, bude se zvyšovat tepelná ztráta místností umístěných nad sklepem (podle kvality tepelných izolací podlah)a časem dojde k promrzání prostoru, podlahové konstrukce sklepa, případně i základové spáry objektu s možnými statickými poruchami objektu.
Pokud je zvýšená teplota ve sklepních prostorech způsobená špatnými tepelnými izolacemi vytápěných prostor, tepelných rozvodů nebo kotle, je mnohem výhodnější provést kvalitní zaizolování stavebních konstrukcí a zařízení než instalovat drahé tepelné čerpadlo.
V případě jiných podmínek vhodných pro instalaci tepelného čerpadla doporučuji pro složitost problematiky kontaktovat středisko EKIS a celou problematiku důkladněji posoudit.
Milan Tovačovský, VAE Energo s.r.o.