MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKI / odpověď

28.1.04 / dotaz č. 3297
Jak postupovat v případě, že nájemníci v bytech mají naistalované vodoměry a rozdíl mezi hlavním vodoměrem a součtěm bytových vodoměrů činí např. 30 m3.
Má se tento rozdíl rozúčtovat poměrně na bytové jednotky?
<P>Vážený tazateli,</P>
<P>vodoměry u bytových jednotek jsou pouze orientační a nikoliv fakturační. Proto je při rozúčtování vodného a stočného potřeba postupovat podle příslušných předpisů. Bohužel my se zabýváme pradenstvím v úsporách energií a nikoliv plateb za vodu a proto přesně neznáme příslušné předpisy. Domnívám se, že by bylo vhodné rozpočítat vodné a stočné v poměru ke spotřebě vody naměřené orientačními bytovými vodoměry.</P>
<P>Šubrt</P>
Odpovídá:  - tisk